play

 • Nguyên Dẫn Sinh Huy

  Phóng thích địch nhân Hỗn Nguyên cầu, tạo thành tổn thương và hiệu ứng mê muội.

 • Kinh Hồng Lược Ảnh

  Bày ra bức tranh, tấn công thẳng về phía trước và gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi.

 • Hàn Phong Phá Nguyệt

  Tạo thiên thạch giáng xuống, có thể di chuyển theo mục tiêu gây sát thương lớn và hiệu ứng mê muội lên kẻ địch.

 • Triều Tịch Hội Mộng

  Tuyệt kỹ môn phái, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái mộng cảnh, ác mộng tự công kích bản thân vô cùng khó chịu

play

 • Nguyên Dẫn Sinh Huy

  Phóng thích địch nhân Hỗn Nguyên cầu, tạo thành tổn thương và hiệu ứng mê muội.

 • Kinh Hồng Lược Ảnh

  Bày ra bức tranh, tấn công thẳng về phía trước và gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi.

 • Hàn Phong Phá Nguyệt

  Tạo thiên thạch giáng xuống, có thể di chuyển theo mục tiêu gây sát thương lớn và hiệu ứng mê muội lên kẻ địch.

 • Triều Tịch Hội Mộng

  Tuyệt kỹ môn phái, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái mộng cảnh, ác mộng tự công kích bản thân vô cùng khó chịu