Thần khí Huyền Binh

Quý đại hiệp thân mến,

Để đương đầu trước những thử thách nguy hiểm ở phiên bản mới, hệ thống mới Thần Khí Huyền Binh sẽ giúp các đại hiệp mau chóng nâng cao sức mạnh bản thân, cải thiện thực lực chiến đấu. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian hoạt động: Từ sau bảo trì ngày 24/10/2022. 
 • Điều kiện tham gia: 
  • Nhân vật Lv 130 trở lên.
  • Máy chủ đã mở giới hạn cấp 139.
 • Đại hiệp có thể vào Gia Viên chọn nút giao diện Đúc Huyền Binh để chế tạo.

 • Mỗi lần chế tạo sẽ tốn 1 Hoàng-Chú Tạo Đô Phổ, có thể dùng thêm Tinh Thạch để tăng tỉ lệ chế tạo ra Huyền Binh phẩm chất cao hơn. Hiện tại chỉ mở chế tạo Huyền Diệm Đao.

 • Giám định Huyền Binh sẽ nhận được Huyền Binh cùng phẩm chất với 1 dòng thuộc tính ngẫu nhiên. Đặc biệt, Huyền Diệm Đao phẩm chất [Cực] sau khi giám định chắc chắn nhận thêm 1 kỹ năng.

 • Trang bị Huyền Binh có thể tẩy luyện.

 • Khi 2 trang bị Huyền Binh có cùng 1 dòng thuộc tính thì có thể Luyện Khí để tăng chỉ số của dòng thuộc tính đó.

 • Kỹ năng của Huyền Binh có thể tăng cấp bằng cách Tăng Cấp ChúLinh.

Nay Chân Nhi xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể liên hệ đến hotline 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.