Tụ Bảo Bồn
Trong văn hóa phong thủy truyền thống, Tụ Bảo Bồn vốn là minh đường tụ khí vừa để trang trí, vừa làm bệ thờ các bậc thần linh... mang lại tài lộc và sự bình an cho gia chủ.

Tại phiên bản mới Bá Chiến Mỹ Nhân, Tụ Bảo Bồn sẽ chính thức xuất hiện, giúp các cao thủ giang hồ có thể nhận được hiệu quả hỗ trợ mạnh mẽ hàng ngày, con đường hành hiệp từ đó cũng thêm phần thú vị, hấp dẫn.

Thông tin chính

Thời gian cập nhật tính năng: Từ sau bảo trì ngày 27/07/2018.

Khi Gia viên đạt cấp 2 có thể chế tạo Tụ Bảo Bồn cấp 1 trong giao diện Gia Cụ Phường. Chế tạo Tụ Bảo Bồn tiêu hao 6 Gỗ Bạch Dương và 6 Thỏi Đồng.

VLTKm

Sau khi chế tạo có thể đặt tại Đình Viện của Gia Viên.

Khi gia viên đạt lần lượt độ thoải mái nhất định có thể tiêu hao nguyên liệu gia cụ tiến hành nâng cấp Tụ Bảo Bồn.

VLTKm

Rèn Đá Minh Văn

Tại Tụ Bảo Bồn tiêu hao nguyên liệu gia cụ có thể chế tạo thành Đá Minh Văn (Chưa giám định) cấp độ tương ứng.

Đá Minh Văn (Chưa giám định) có thể giám định Đá Minh Văn với thuộc tính ngẫu nhiên.

VLTKm

Dùng Đá Minh Văn đã giám định tẩy luyện thuộc tính yêu thích vào Tụ Bảo Bồn.

VLTKm

Cấp Tụ Bảo Bồn càng cao, số dòng nhận thuộc tính Minh Văn càng nhiều, đồng thời bậc Minh Văn có thể rèn càng cao, sau khi giám định hiệu quả càng tốt hơn.

Đá Minh Văn có tổng cộng 12 thuộc tính khác nhau.

VLTKm

Thuộc tính Tụ Bảo Bồn

Sau khi Tụ Bảo Bồn nhận thuộc tính Minh Văn, mỗi ngày đại hiệp có thể nhận một phần hiệu quả thuộc tính Tụ Bảo Bồn.

Ngoài ra, mỗi ngày đại hiệp có thể thông qua Chúc Phúc để thay đổi vận may, càng may mắn thuộc tính nhận được càng cao thêm.

Nếu chưa nhận được thuộc tính như mong muốn, có thể dùng Ngân Sức để Chúc Phúc lại.

Điểm thuộc tính từ vận may Chúc Phúc có thể duy trì đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

VLTKm

VLTKm

Top