Công Thành Chiến Liên Server
Tương Dương thất thủ, quần hùng võ lâm Trung Nguyên đang rất cần một cứ điểm mới để củng cố lực lượng, chống lại sự xâm lấn của đại quân từ Kim quốc. Khi đó, Lâm An đại thành chính là lựa chọn duy nhất có thể.

Tuy nhiên, ngôi vị thành chủ Lâm An đứng đầu ba quân sẽ chỉ dành cho người tài trí võ nghệ song toàn, vậy cao thủ kiệt xuất nào đủ bản lĩnh có thể cùng Bang hội đoạt lấy Lâm An, thống lĩnh thiên hạ? Tất cả sẽ được định đoạt tại hoạt động Công Thành Chiến Liên Server mới.

Thông tin chính

Thời gian mở hoạt động: Tại phiên bản mới Bá Chiến Mỹ Nhân. Thời gian cụ thể cập nhật sau.

Thời gian hoạt động: Vào lúc 21:00 các ngày Chủ Nhật mỗi 2 tuần 1 lần

Điều kiện: Máy chủ đã mở giới hạn cấp 119.

Lưu ý: Vào thời điểm mở Công Thành Chiến Liên Server sẽ không mở hoạt động Thông Thiên Tháp.

Tư cách tham chiến:

  • Bang hội đang nắm giữ Tương Dương ngay thời điểm mở Công Thành Chiến Liên Server.
  • 4 Bang hội có tổng điểm hoạt động Công Thành Chiến cao nhất trong 2 tuần trước khi bắt đầu Công Thành Chiến Liên Server.

Quy trình tham chiến

Bắt đầu hoạt động, các Bang hội tiến vào ngẫu nhiên tại bản đồ Lâm An Ngoại Thành. Tại mỗi bản đồ Lâm An Ngoại Thành sẽ có tối đa 2 Bang hội tranh đoạt và 3 Long Trụ.

Các Bang hội tiến hành tranh đoạt Long Trụ, bang chiếm 2 Long Trụ trở lên sẽ có tư cách bước vào bản đồ Lâm An Vương Thành. Mỗi Bang có thể cử tối đa 40 thành viên vào Lâm An Vương Thành.

Sau khi hoạt động diễn ra 10 phút, tất cả thành viên hiện còn ở bản đồ Lâm An Ngoại Thành sẽ được truyền tống đến bản đồ Lâm An Nội Thành.

VLTKm

Bản đồ Lâm An Nội Thành sẽ chứa tối đa 4 Bang hội cùng tranh đoạt các Long Trụ và 1 Vương Tọa.

Bản đồ Lâm An Vương Thành có 8 Long Trụ và 1 Vương Tọa.

Khi chiếm giữ Long Trụ và Vương Tọa tại Lâm An Nội Thành cùng Lâm An Vương Thành mỗi 10 giây sẽ nhận được một số điểm độ thống trị nhất định.

Độ thống trị là chỉ số quyết định xếp hạng của Công Thành Chiến Liên Server. Độ thống trị từ Long Trụ và Vương Tọa của Lâm An Nội Thành sẽ thấp hơn Lâm An Vương Thành.

Kết thúc hoạt động, Bang hội có độ thống trị cao nhất sẽ giữ tư cách chiếm lĩnh thành Lâm An. Thủ lĩnh Bang hội chiếm lĩnh Lâm An sẽ trở thành Lâm An Thành Chủ.

Phần thưởng

Lâm An Thành Chủ sẽ được dựng tượng ở thành Lâm An tại tất cả các máy chủ trong cụm hoạt động, đồng thời sẽ được vinh danh tại Tin Mới.

VLTKm

Ngoài ra, kết thúc hoạt động dựa vào điểm cá nhân, đại hiệp sẽ nhận được nhiều Rương Công Thành Chiến.

Cùng với đó, các Bang hội có thể nhận được rất nhiều vật phẩm Đấu Giá như:

Truyền Thuyết Lệnh: Dùng để tăng quân hàm Truyền Thuyết.

VLTKm

Hoàng Đế Lệnh.

Chân Nguyên Phôi: Mở nhận ngẫu nhiên Chân Nguyên bậc tương đương có phẩm chất Hiếm hoặc Kế thừa.

Đồng Hành SSS Hoàn Nhan Hồng Liệt.

Đá Hồn Vương Đằng:

  • Phẩm chất: Bậc 5.
  • Vị trí khảm: Áo.
  • Thuộc tính: Thể chất +80, Linh hoạt +40
  • Chỉ khảm tối đa 1 viên.

VLTKm

Đá Hồn Ngu Doãn Văn:

  • Phẩm chất: Bậc 5.
  • Vị trí khảm: Hộ Uyển.
  • Thuộc tính: Tấn công cơ bản +6%, Giảm thời gian thuộc tính +40.
  • Chỉ khảm tối đa 1 viên.

Cùng những phần thưởng hấp dẫn khác như hoạt động Công Thành Chiến.
Top