Tính năng

Giới thiệu tính năng Quyết Chiến Lăng Tuyệt Phong

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Trong giang hồ, càng am tường võ học của nhiều môn phái, năng lực của bản thân sẽ càng được nâng cao hơn. Quý đại hiệp đã tự tin rằng mình có thể chinh phục được tất cả môn phái hay chưa? Hãy cùng tham gia thử thách Quyết Chiến Lăng Tuyệt Phong để thử sức nhé!

Thông tin chính

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 04/06/2019.
 • Thời gian hoạt động: Hoạt động hàng ngày trong thời gian ngày mở hoạt động.
 • Điều kiện: Máy chủ đã mở giới hạn cấp 109, nhân vật cấp 80 trở lên.

Nội dung hoạt động

 • Vào thời gian mở hoạt động, tổ đội 3 người để tham gia.
 • Trong Quyết Chiến Lăng Tuyệt nhân vật có sức mạnh ngang nhau.
 • Quyết Chiến Lăng Tuyệt có 7 tầng, mỗi ngày có tối đa 2 lần thất bại hoạt động.
 • Tại mỗi tầng có 60 giây để chọn 1 trong tất cả môn phái để khiêu chiến.

VLTKM

 • Quá giờ hoặc biệt diệt hết và hết số lần hồi sinh xem như thất bại.
 • Tại mỗi tầng, đội có chung 3 lần hồi sinh, số lần sẽ tái lập khi vào phòng kế.
 • Mỗi ải khác nhau, thời gian khiêu chiến khác nhau.
 • Mỗi tuần sẽ tái lập hoạt động 1 lần.

VLTKM

Phần thưởng hoạt động

 • Dựa vào số tầng và thời gian khiêu chiến hàng tuần sẽ tiến hành xếp hạng, hàng tuần tiến hành tái lập.
 • Cứ lên 1 tầng sẽ nhận được thưởng tương ứng, cụ thể như sau:
  • Kinh Nghiệm.
  • Thủy Tinh.
  • Nguyên Khí.
  • Hòa Thị Bích.