Tính năng

Chi tiết kỹ năng Võ Đang

Âm dương viên dung
Công thủ tự như
Chân võ hộ thể

Kiếm khí lăng hà

Âm dương hòa hợp, mượn kiếm sinh công, mượn khí sinh thủ, kiếm khí cân bằng.

Tổng quan về môn phái Võ Đang:

  • Ngũ Hành: Thổ.
  • Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên, Thiên Sơn.
  • Vũ khí: Kiếm.
  • Đặc điểm: Tầm xa, cân bằng.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm