Tính năng

Chi tiết kỹ năng Côn Lôn

Tôn kính võ dũng
Hùng cứ Tây Vực
Hô phong hoán vũ
Mộng tưởng Trung Nguyên

Cuồng phong sấm sét tấn công kẻ địch, phi kiếm ngự thể, di chuyển linh hoạt.

Tổng quan về môn phái Côn Lôn:

  • Ngũ Hành: Thổ.
  • Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên, Thiên Sơn.
  • Vũ khí: Song Kiếm.
  • Đặc điểm: Cận chiến, né cao.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm