Tính năng

Bí Kíp Tuyệt Học

Song hành cùng các tính năng hấp dẫn tại phiên bản mới Hoa Sơn Kiếm Hội, hệ thống Bí Kíp Tuyệt Học sẽ đồng loạt xuất hiện, mở ra một đẳng cấp sức mạnh hoàn toàn mới cho cộng đồng cao thủ khám phá, lĩnh ngộ.

Thông tin chính

Điều kiện: Máy chủ đã mở giới hạn cấp 109.

Tuyệt Học là hệ thống cao cấp hơn Bí Kíp Môn Phái. Sau khi tu luyện Bí Kíp-Cao đạt mốc cấp 200 có thể dùng 100 Tín Vật Môn Phái mở khu vực Tuyệt Học.

Tổng cộng có 5 khu vực Tuyệt Học khác nhau. Hiện tại, đại hiệp có thể mở tối đa 2 khu vực Tuyệt Học.

Sau khi mở khu vực Tuyệt Học, đại hiệp có thể trang bị Tuyệt Học Môn Phái, Bí Quyển Tuyệt Học và Mảnh Tuyệt Học.

Tuyệt Học Môn Phái

Sử dụng 150 Tín Vật Môn Phái đổi thành 1 quyển Tuyệt Học Môn Phái.

Mỗi khu vực Tuyệt Học có thể trang bị 1 Tuyệt Học Môn Phái ở vị trí chỉ định.

Sau khi trang bị Tuyệt Học, có thể dùng Tu Vi để tăng tiềm năng cộng thêm và cấp kỹ năng tối đa của Tuyệt Học Môn Phái.

Trang bị Bí Quyển Tuyệt Học và Mảnh Tuyệt Học sẽ tăng điểm Tu Vi Tuyệt Học. Tu Vi Tuyệt Học càng cao, giới hạn kỹ năng Tuyệt Học Môn Phái càng nhiều.

Bí Quyển Tuyệt Học

Nhận được thông qua hoạt động Di Tích Tầm Bảo hoặc các hoạt động, sự kiện.

Mỗi khu vực Tuyệt Học có thể trang bị 1 Bí Quyển Tuyệt Học ở vị trí chỉ định.

Sau khi trang bị Bí Quyển Tuyệt Học sẽ tăng thêm Tu Vi Tuyệt Học cho Tuyệt Học Môn Phái.

Bí Quyển Tuyệt Học sẽ mang thêm nhiều thuộc tính giá trị cho nhân vật.

Ngoài ra, dựa vào vị trí và sức mạnh của Bí Quyển Tuyệt Học trang bị mà sẽ cường hóa hoặc nhược hóa các Mảnh Tuyệt Học liền kề.

Mảnh Tuyệt Học

Nhận được thông qua hoạt động Di Tích Tầm Bảo, các hoạt động, sự kiện hoặc Cửa Hàng Ưu Đãi tại Kỳ Trân Các hàng tuần.

Mỗi khu vực Tuyệt Học có thể trang bị 7 Mảnh Tuyệt Học ở vị trí chỉ định.

Sau khi trang bị Mảnh Tuyệt Học sẽ tăng thêm Tu Vi Tuyệt Học cho Tuyệt Học.

Mảnh Tuyệt Học sẽ mang thêm nhiều thuộc tính giá trị cho nhân vật. Thuộc tính có thể tăng thêm nếu được cường hóa bởi Bí Quyển Tuyệt Học

Ngoài ra, có thể ngẫu nhiên thu thập được bộ Mảnh Tuyệt Học. Trang bị Mảnh Tuyệt Học có thuộc tính bộ liền kề nhau sẽ kích hoạt thuộc tính bộ.