Tin tức

Thỏa sức cày kinh nghiệm tại Hiệp Khách Đảo từ ngày 11/05

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Kinh nghiệm thăng cấp sẽ không còn là vấn đề lớn nữa với bản đồ PK liên server mới cực Hot - Hiệp Khách Đảo. Hãy cùng các chiến hữu chiếm ngay cho mình bãi quái cày kinh nghiệm thôi nào.

 • Thời gian ra mắt: Từ 04h00 ngày 11/05 đến 03h59 ngày 18/05/2021.
 • Điều kiện tham gia: Máy chủ đã mở giới hạn đẳng cấp 109 đại hiệp đạt cấp 100 trở lên.
 • Trong thời gian hoạt động, đại hiệp thỏa điều kiện tham gia có thể thông qua bản đồ truyền tống tiến vào Hiệp Khách Đảo tiến hành Tu Luyện.
 • Hiệp Khách Đảo là bản đồ PK Liên SV, đại hiệp có thể tự do tổ đội để Tu Luyện.

 • Tại Hiệp Khách Đảo, Đại Hiệp có thể tiến hành Tu luyện Dã Ngoại, tiêu diệt các loại quái để nhận thưởng Kinh Nghiệm, Kinh Nghiệm tại Hiệp Khách Đảo cao hơn các bản đồ Dã Ngoại bên ngoài. Bên cạnh đó khi tiêu diệt Quái Tinh Anh, Đại hiệp sẽ nhận được Lửa trại để nhận thưởng Kinh Nghiệm.

 • Đại hiệp có thể sử dụng vật phẩm Rượu Đỗ Khang để tăng thêm phần thưởng Kinh Nghiệm từ Lửa Trại.

 • Rượu Đỗ Khang có thể mua từ Trân Bảo Các, đại hiệp nên mua trước khi tiến vào Hiệp Khách Đảo.

   • Tại Hiệp Khách Đảo, Quý Đại hiệp chỉ có thể sử dụng Rượu Đỗ Khang.

   • Ngoài ra, tại Hiệp Khách Đảo vào các lúc 11h00, 13h00, 16h00 và 20h00 đại hiệp còn có cơ hội tham gia các sự kiện sau:
   • Sự kiện Bảo Rương: Vào các thời gian trên, tại Hiệp Khách Đảo sẽ xuất hiện các loại Bảo Rương, đại hiệp có thể tìm kiếm và thu thập Bảo Rương để thu về những phần thưởng bất ngờ và thú vị. Mỗi ngày, Đại Hiệp có 6 lượt mở các loại Rương Hiệp Khách Đảo.

   • Sự kiện Trừng Ác: Tại Hiệp Khách Đảo sẽ xuất hiện các Võ Lâm Ác Đồ, Quý Đại Hiệp có thể tổ đội để tiêu diệt và hoàn thành nhiệm vụ Trừng Ác.

   • Sự kiện Tinh Anh: Vào các thời gian tương ứng bên trên các loại Quái Tinh Anh sẽ xuất hiện nhiều hơn.

   • Tại Hiệp Khách Đảo, hoạt động Thủ Lĩnh Dã Ngoại diễn ra bình thường. Đại hiệp  có thể tiêu diệt các Thủ Lĩnh Dã Ngoại tại hiệp Khách Đảo để nhận thưởng tương tự như Thủ Lĩnh Dã Ngoại ở các bản đồ Dã Ngoại bên ngoài.

   • Lưu ý:
    • Phần thưởng điểm Kinh Nghiệm tại Hiệp Khách Đảo sẽ được quy thành vật phẩm và đặt vào hành trang của đại hiệp
    • Khi rời khỏi Hiệp Khách Đảo, vật phẩm Điểm Kinh Nghiệm sẽ được quy về Điểm Kinh Nghiệm tương ứng cho quý đại hiệp.
    • Các vật phẩm Đá Hồn từ Thủ Lĩnh Dã Ngoại tại Hiệp Khách Đảo cũng sẽ được đưa vào đấu giá tương tự như Thủ Lĩnh Dã Ngoại ở các bản đồ bên ngoài.


Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể liên hệ đến trang hotro.zing.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

appicon