Phần Thưởng

I. GIẢI VÒNG 1

Quán Quân của mỗi server

 • Tượng nhân vật tại máy chủ
 • Danh hiệu, tiền tố chat và khung chat đặc biệt
 • 1 Thú Cưỡi đặc biệt
 • Lì Xì Thế Giới (15.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (15.000 Nguyên Bảo)
 • 15 Rương Thưởng (ngẫu nhiên nhận chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)

Top 1 Nam/Nữ của mỗi server

 • Danh hiệu, tiền tố chat và khung chat đặc biệt
 • 1 Ngoại Trang đặc biệt
 • Lì Xì Thế Giới (5.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (5.000 Nguyên Bảo)
 • 8 Rương Thưởng (ngẫu nhiên nhận chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)

Top 2-10 Nam/Nữ của mỗi server

 • Danh hiệu, tiền tố chat và khung chat đặc biệt
 • Lì Xì Bang Hội (2.000 Nguyên Bảo)
 • 3 Rương Thưởng (ngẫu nhiên nhận chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)

Tất cả thí sinh đạt đủ 199 bình chọn

 • Danh hiệu, tiền tố chat và hình đại diện đặc biệt
 • Lì Xì Bang Hội (400 Nguyên Bảo)
 • 5 Rương Thưởng (ngẫu nhiên nhận chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)

II. GIẢI VÒNG 2

Quán Quân toàn server

 • Tượng nhân vật tại máy chủ
 • Danh hiệu, tiền tố chat và khung chat đặc biệt
 • Lì Xì Thế Giới (40.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (20.000 Nguyên Bảo)
 • 25 Rương Thưởng (ngẫu nhiên nhận chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)

Top 1 Nam/Nữ khu vực

 • Danh hiệu, tiền tố chat và khung chat đặc biệt
 • 1 Ngoại Trang đặc biệt
 • Lì Xì Thế Giới (20.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 Nguyên Bảo)
 • 15 Rương Thưởng (ngẫu nhiên nhận chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)

Top 2-10 Nam/Nữ khu vực

 • Danh hiệu, tiền tố chat và khung chat đặc biệt
 • 1 Ngoại Trang đặc biệt
 • Lì Xì Thế Giới (10.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (5.000 Nguyên Bảo)
 • 12 Rương Thưởng (ngẫu nhiên nhận chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)

Tất cả thí sinh đạt đủ 8000 bình chọn

 • Danh hiệu, tiền tố chat đặc biệt
 • 1 Ngoại Trang đặc biệt
 • Lì Xì Bang Hội (5.000 Nguyên Bảo)
 • 8 Rương Thưởng (ngẫu nhiên nhận chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)

III. GIẢI BÁN KẾT

 • Căn cứ xếp hạng và trao thưởng chỉ tính riêng giữa các thí sinh của game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.
 • Top 1 & Top 2 Nam/Nữ của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile sẽ được tham gia Vòng Chung Kết toàn game để xác định Quán Quân, Á Quân Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile và Quán Quân, Á Quân Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Top 1 Bán Kết Nam/Nữ

 • Tượng nhân vật tại tất cả máy chủ
 • Danh hiệu, tiền tố chat và khung chat đặc biệt
 • 1 Thú Cưỡi đặc biệt
 • 1 Ngoại Trang đặc biệt
 • Lì Xì Thế Giới (200.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (100.000 Nguyên Bảo)

Top 2 Bán Kết Nam/Nữ

 • Danh hiệu, tiền tố chat và khung chat đặc biệt
 • 1 Ngoại Trang đặc biệt
 • Lì Xì Thế Giới (100.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (50.000 Nguyên Bảo)

Top 3 - 5 Bán Kết Nam/Nữ

 • Danh hiệu, tiền tố chat và khung chat đặc biệt
 • 1 Ngoại Trang đặc biệt
 • Lì Xì Thế Giới (40.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (20.000 Nguyên Bảo)

Tất cả thí sinh tham gia Bán Kết

 • Lì Xì Thế Giới (20.000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (10.000 Nguyên Bảo)

III. GIẢI CHUNG KẾT

Quán Quân Nam/Nữ toàn game

 • 200 triệu đồng tiền mặt
 • Quyền Trượng/Vương Miện Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Á Quân 1 Nam/Nữ toàn game

 • 100 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Á Quân 2 Nam/Nữ toàn game

 • 50 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Quán Quân Nam/Nữ của mỗi game

 • 30 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Á Quân Nam/Nữ của mỗi game

 • 10 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

IV. GIẢI TẶNG HOA

Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả người xem tham gia bình chọn tặng Hoa Hồng đến số lượng nhất định cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá.

Các mốc tặng hoa nhận thưởng cụ thể như sau:

Mốc tặng hoaPhần thưởng
1010.000 Bạc
301 Rương Thưởng ngẫu nhiên
(Chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)
60Phiếu Giảm Giá Tẩy Tuỷ Đồng Hành
1005 Thuỷ Tinh Tím
2002 Rương Thưởng ngẫu nhiên
(Chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)
500Rương Tuỳ Chọn Đá Hồn Lv4
1.0005 Hoà Thị Bích
3.0004 Rương Thưởng ngẫu nhiên
(Chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)
10.00010 Rương Thưởng ngẫu nhiên
(Chân khí, cống hiến, Hòa Thị Bích, Thủy Tinh Cam)
Top 1 - 10 chung cuộcGia Cụ
Danh Hiệu Đặc Biệt
Tiền Tố Chat Đặc Biệt

Người bầu chọn và được bầu chọn nếu có quan hệ hảo hữu, khi tặng Hoa Hồng sẽ nhận được điểm thân mật, tối đa 5000 điểm/ngày.

Từ mốc 10 đến mốc 100 có thể thấy trực tiếp trong giao diện Thưởng Bầu Chọn.

Các mốc từ 200 trở lên chỉ xuất hiện khi đã hoàn thành và nhận thưởng mốc trước đó.

Số lượng hoa Hoa Hồng đã tặng ở Vòng 1 vẫn được bảo lưu để tiếp tục tích lũy ở Vòng 2, sang thời điểm bắt đầu Vòng Bán Kết sẽ được reset lại từ đầu.

Kết thúc Vòng Bán Kết, Top 10 đại hiệp tặng hoa nhiều nhất trên Bảng Xếp Hạng sẽ nhận thêm phần thưởng Gia Cụ, danh hiệu và tiền tố chat cực chất.