Tính năng

Chi tiết kỹ năng Tàng Kiếm

Hạc qui cô sơn
Ánh ba tỏa lan
Phong tháp vân cảnh
Hoàng long thổ thúy

Chỉ có thể công, khó có thể thủ, lấy thân làm kiếm, sức mạnh vô song.

Tổng quan về môn phái Tàng Kiếm:

  • Ngũ Hành: Kim.
  • Khắc chế: Tiêu Dao, Đường Môn, Ngũ Độc.
  • Vũ khí: Song Kiếm.
  • Đặc điểm: Cận chiến, công cao.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm