Đầu trang

Mừng Phiên Bản

Chào mừng phiên bản mới Kiếm Ca Giang Hồ, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile sẽ ra mắt Chuỗi Sự Kiện Mừng Phiên Bản với vô số nội dung và phần thưởng hấp dẫn chào đón quý nhân sĩ tham gia khám phá. Chi tiết như sau:

Reset x2 các gói nạp Nguyên Bảo

Thời gian: Sau bảo trì ngày 15/09 - 04:00 ngày 23/09/2017.

Nội dung:

 • Trong thời gian sự kiện, khi đăng nhập sẽ được làm mới ưu đãi x2 cho các gói nạp Nguyên Bảo.
 • Chỉ làm mới 1 lần duy nhất.

Lưu ý: Với các gói Nguyên Bảo chưa sử dụng ưu đãi x2, trong thời gian sự kiện sẽ không thay đổi.

VLTKm

Rương mừng phiên bản mới

Thời gian: Sau bảo trì ngày 15/09 - 04:00 ngày 17/09/2017.

Trong thời gian hoạt động, khi tham gia Lửa Trại Bang Hội tại Lãnh Địa Bang sẽ xuất hiện nhiều Rương Mừng Lễ quý giá.

 • Trước thời gian Vấn Đáp sẽ xuất hiện 1 đợt.
 • Sau thời gian Vấn Đáp sẽ xuất hiện 2 đợt.

Nhân vật tham gia nhặt Rương Mừng Lễ để nhận được nhiều vật phẩm giá trị.

VLTKm

Quà Tặng Võ Lâm

Thời gian: Sau bảo trì ngày 15/09 - 04:00 ngày 19/09/2017.

Trong thời gian thông báo, mỗi ngày hoàn thành mục tiêu 100 năng động sẽ được nhận thêm Quà Năng Động Mục Tiêu Ngày.

Mở Quà Năng Động Mục Tiêu Ngày sẽ nhận được phần thưởng:

 • Dưới cấp 60: Thủy Tinh Lam.
 • Cấp 60 trở lên: Bùa Chưa Giám Định (mở nhận được nhiệm vụ ngẫu nhiên).

VLTKm

Giảm giá Thiên Kiếm Lệnh

Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 15/09/2017.

Trong thời gian thông báo, Kỳ Trân Các sẽ giảm giá Thiên Kiếm Lệnh đến 70%.

 • Tại Trân Bảo Các: Thiên Kiếm Lệnh giảm giá còn 1.500 Nguyên Bảo, chỉ được mua 1 lần duy nhất, thời gian giảm giá kéo dài 7 ngày.
 • Tại Cửa Hàng Ngân Sức: Thiên Kiếm Lệnh giảm giá còn 1.500 Ngân Sức, chỉ được mua 1 lần duy nhất, thời gian giảm giá kéo dài 30 ngày.

VLTKm

Quỹ đầu tư mừng phiên bản

Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 15/09 - 04:00 ngày 23/09/2017.

Trong thời gian hoạt động, quý đại hiệp có thể mua Gói Đầu Tư trị giá 200.000 VNĐ, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận hoàn trả lên đến 6.400 Nguyên Bảo.

VLTKm

Quá trình tham gia không cần đăng nhập liên tục và không giới hạn thời gian nhận.

Ví dụ: Đại hiệp mua gói Đầu Tư vào ngày 22/09/2017, các ngày sau đăng nhập vẫn sẽ nhận lại Nguyên Bảo đăng nhập, nhận đủ 27 ngày sẽ kết thúc.

Đại hiệp phải nhận thưởng Nguyên Bảo của mốc ngày trước mới có thể tiếp tục tính lượt đăng nhập nhận thưởng được ở các mốc ngày tiếp theo.

Số ngày đăng nhậpNguyên Bảo hoàn trả
Nhận ngay khi mua800
3400
5400
7400
9400
11400
13400
15400
17400
19400
21400
23400
25400
27800

Quà Kiếm Ca Giang Hồ

Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 15/09 - 04:00 ngày 29/09/2017.

Trong thời gian hoạt động, tại giao diện Phúc Lợi – Quà Kiếm Ca sẽ hiển thị các gói mua cực kỳ hấp dẫn, mang đến cơ hội sở hữu vô số vật phẩm quý hiếm.

VLTKm

Lưu ý: Rương Tùy Chọn Đá Hồn, Rương Tùy Chọn Đồng Hành SS, Rương Tùy Chọn Vũ Khí Bổn Mạng Đồng Hành SS chỉ xuất hiện vật phẩm và Đồng Hành theo thời gian và giới hạn mở của máy chủ.

Gói QuàPhần thưởng từ Gói Quà
Quà Kiếm Khí Tung Hoành
- Giá bán 100.000 VNĐ -
- Tối đa 5 lần mua -

Nhận gói quà trị giá 600.000 VNĐ gồm:

 • 50.000 Bạc
 • 300 Nguyên Bảo (Máy chủ chưa mở giới hạn cấp 69)
 • 2 Thủy Tinh Tím (Máy chủ chưa mở giới hạn cấp 69)
 • 3 Thủy Tinh Tím (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 69 – Chưa mở giới hạn cấp 89)
 • 1 Thủy Tinh Cam (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89)
 • 3.000 Cống Hiến (Máy chủ chưa mở giới hạn cấp 69)
 • 1 Hộp Chọn: 3.000 Nguyên Khí hoặc 3.000 Cống Hiến (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 69)
 • 10  Rương Hoàng Kim (Máy chủ chưa mở giới hạn cấp 89)
Quà Trường Âm Triền Nhiễu
- Giá bán 300.000 VNĐ -
- Tối đa 1 lần mua -

Nhận gói quà trị giá 1.200.000 VNĐ gồm:

 • 100.000 Bạc
 • 10.000 Cống Hiến (Máy chủ chưa mở giới hạn cấp 69)
 • 1 Hộp Chọn: 10.0000 Nguyên Khí hoặc 10.000 Cống Hiến (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 69)
 • 2 Quà Hoa Cỏ: Mở ngẫu nhiên nhận 99 Hoa Hồng hoặc 99 Cỏ May Mắn (Máy chủ chưa mở giới hạn cấp 89)
 • 1 Thủy Tinh Cam (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89)
 • 3 Rương Tùy Chọn Đá Hồn cấp 3 - Sơ (Máy chủ chưa mở giới hạn cấp 69)
 • Rương Tùy Chọn Đá Hồn cấp 4 - Sơ (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 69)
Quà Vũ Động Càn Khôn
- Giá bán 1.000.000 VNĐ -
- Tối đa 1 lần mua -

Nhận gói quà trị giá 2.500.000 VNĐ gồm:

 • 1 Hình Đại Diện - Kiếm Ca Giang Hồ
 • 1 Ngoại Trang Thú Cưỡi-Tiểu Hắc (30 ngày)
 • 6 Rương Tùy Chọn Đá Hồn cấp 3 - Sơ (Máy chủ chưa mở giới hạn cấp 69)
 • 2 Rương Tùy Chọn Đá Hồn cấp 4 - Sơ (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 69)
 • 5 Thủy Tinh Tím (Máy chủ chưa mở giới hạn cấp 89)
 • 1 Thủy Tinh Cam (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89)
 • 5 Quà Hoa Cỏ: Mở ngẫu nhiên nhận 99 Hoa Hồng hoặc 99 Cỏ May Mắn (Máy chủ chưa mở giới hạn cấp 89)
 • 1 Khoáng Thạch Thần Bí cấp 4 (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89)
 • 1 Sách Đồng Hành cấp 4 (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89)
Quà Kiếm Ca Giang Hồ
- Giá bán 2.000.000 VNĐ -
- Tối đa 1 lần mua -

Nhận gói quà trị giá 5.000.000 VNĐ gồm:

 • 1 Bình Phong Tranh Hoa Đồng
 • 1 Ngoại Trang Thú Cưỡi-Hàn Sương (30 ngày)
 • 1 Rương Tùy Chọn Đồng Hành SS
 • 1 Rương Tùy Chọn Vũ Khí Bổn Mạng Đồng Hành SS.
 • 12 Quà Hoa Cỏ: Mở ngẫu nhiên nhận 99 Hoa Hồng hoặc 99 Cỏ May Mắn (Máy chủ chưa mở giới hạn cấp 89)
 • 3 Thủy Tinh Cam (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89)
 • 1 Khoáng Thạch Thần Bí cấp 4 (Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89)

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

Đua Top quân hàm Tiềm Long

Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 15/09/2017.

Đối tượng: Áp dụng cho tất cả các máy chủ mới kể từ sau khi bảo trì phiên bản.

Trong 30 ngày từ sau khi khai mở máy chủ mới, 10 vị đại hiệp đầu tiên đạt quân hàm Tiềm Long sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • Top 1: Danh hiệu Đệ Nhất Tiềm Long và Vũ Khí Hiếm bậc 5.
 • Top 2 - 10: Danh hiệu Thập Đại Tiềm Long và Vũ Khí Kế Thừa bậc 5.

Đua Top quân hàm Ỷ Thiên

Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 15/09/2017.

Đối tượng: Áp dụng cho tất cả các máy chủ mới kể từ sau khi bảo trì phiên bản.

Trong 30 ngày từ sau khi máy chủ mở giới hạn cấp 69, 10 vị đại hiệp đầu tiên đạt quân hàm Ỷ Thiên sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • Top 1: Danh hiệu Đệ Nhất Ỷ Thiên và Chân Nguyên Hiếm cấp 60.
 • Top 2 - 10: Danh hiệu Thập Đại Ỷ Thiên và Chân Nguyên Kế Thừa cấp 60.