Đầu trang

Trang Bị Chân Nguyên

Đối với những cao thủ võ lâm kiệt xuất, để đạt tới cảnh giới võ học cao cấp, kỹ năng phải được tu luyện thường xuyên và dung hòa với thể chất, khí huyết của bản thân. Một khi kinh mạch được đả thông, cơ thể sẽ sản sinh nguyên khí, khiến sức mạnh tăng lên muôn phần.

Cũng từ đây, Chân Nguyên - Loại trang bị đặc biệt hình thành từ việc tích tụ nguyên khí sẽ chính thức ra mắt, đưa chiến trường khốc liệt tại võ lâm lên một tầm cao mới.

Nguyên Khí

Sau 04:00 hàng ngày, quý đại hiệp có thể tiến hành tịnh tâm nhận Nguyên Khí tại Gia Viên.

Sau khi tịnh tâm thành công sẽ nhận được ngẫu nhiên các phẩm chất sau đây (thứ tự lần lượt từ cao đến thấp): Giai Không, Vô Ngã, Khai Ngộ, Ý Động, Nhập Định.

Phẩm chất có được càng cao thì Nguyên Khí nhận được càng nhiều.

Ngoài ra, dựa theo cấp thoải mái của Gia Viên mà Nguyên Khí cũng được tăng thêm nhiều hơn.

VLTKm

Ngưng Tụ Chân Nguyên

Đại hiệp cần tiêu hao Nguyên Khí để ngưng tụ Chân Nguyên.

Ngưng tụ hoàn tất sẽ nhận 1 Chân Nguyên phẩm chất ngẫu nhiên như Thường, Kế Thừa hoặc Hiếm.

Khi máy chủ mở giới hạn cấp nhất định, nhân vật sẽ có thể ngưng tụ được các loại Chân Nguyên mới với cấp độ cao hơn.

  • Cấp 60 mở Thái Hư Linh.
  • Cấp 70 mở Lưỡng Nghi Linh.
  • Cấp 80 mở Tam Tài Linh.
  • Cấp 90 mở Tứ Tượng Linh.
  • Cấp 100 mở Ngũ Hành Linh.

Chân Nguyên càng cao cấp thì Nguyên Khí tiêu hao khi ngưng tụ càng nhiều và thuộc tính nhận được cũng uy lực gấp bội.

VLTKm

Trang bị Chân Nguyên

Chân Nguyên sau khi ngưng tụ xong có thể giám định để nhận được các thuộc tính hỗ trợ ngẫu nhiên.

Mỗi loại Chân Nguyên ngoài thuộc tính ngẫu nhiên còn có 3 thuộc tính cơ bản cố định gồm Sinh lực, Sinh lực cơ bản và Kháng tất cả cơ bản.

Tương tự các trang bị khác, Chân Nguyên sau khi giám định sẽ nhận các loại thuộc tính hiếm ngẫu nhiên theo phẩm chất và cũng có thể tẩy luyện bình thường.

Chân Nguyên phẩm chất thường khi bán sẽ nhận được Bạc. Chân Nguyên phẩm chất Kế Thừa và Hiếm khi bán sẽ nhận lại Nguyên Khí.

VLTKm