Trang bị mới

Thông qua hoạt động Trục Lộc Chiến, quý đại hiệp có thể thu thập điểm để trang bị cho mình những bộ trang bị mới đầy sức mạnh và hữu ích. Chi tiết về các trang bị mới như sau:

  • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì cập nhật phiên bản mới Võ Động Càn Khôn.
  • Tham gia Trục Lộc Chiến nhận điểm Chiến Bậc điểm Chiến Công.
  • Điểm Chiến Bậc dùng để tăng cấp Chiến Bậc. Để đổi Thần Binh trong cửa Hàng Chiến Công cần đạt cấp Chiến Bậc tương ứng.
  • Điểm Chiến Công dùng để mua Trang Bị và Đá Cường Hóa Thần Binh.
  • Cấp Chiến Bậc bị giới hạn theo số ngày mở tính năng Trục Lộc Chiến.
  • Thần Binh bị sức mạnh Sơn Hà giới hạn, hiện chỉ có hiệu lực trong Trục Lộc Chiến, Hiệp Khách Đảo và Võ Thần Điện Liên Server.

  • Điểm Chiến Công dùng để mua Trang Bị và Đá Cường Hóa Thần Binh.

Các thắc mắc liên quan, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.