Thức tỉnh Võ Đang

Võ Đang Thức Tỉnh - Kiếm Khí Song Tu

Tìm hiểu ngay cách thức tỉnh môn phái Võ Đang với hệ thống kỹ năng mới đột phá, khuấy đảo giang hồ.

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì cập nhật phiên bản mới Võ Động Càn Khôn.
 • Điều kiện tham gia:
  • Các máy chủ đã mở giới hạn Lv69.
  • Đạt cấp 60 trở lên, đã gia nhập môn phái Võ Đang.
 • Môn Phái Võ Đang khi đạt điều kiện yêu cầu sẽ tự động nhận được nhiệm vụ [Thức Tỉnh] Bí Mật Môn Phái.
 • Nhiệm vụ vòng 1:
  • Tham gia Lửa Trại Bang Hội để nhận đủ 100 điểm Tinh
  • Tham gia Ngồi Thiền Tịnh Tâm nhận đủ 100 điểm Khí
  • Tham gia Tu Luyện Dã Ngoại nhận đủ 100 điểm Thần
  • Hoàn thành Trúc Cơ.

 • Nhiệm vụ vòng 2:
  • Khiêu Chiến 2 lần Võ Lâm Minh Chủ để hoàn thành Luyện Tinh Hóa Khí.

 • Nhiệm vụ vòng 3:
  • Tham gia Chiến Trường để hoàn thành Luyện Khí Hóa Thần.

 • Đến Thiên Trụ Phong tìm Chưởng Môn, theo Đạo Nhất Chân Nhân nghe giảng giải, hoàn thành nhiệm vụ Thức Tỉnh Võ Đang.

 • Đại hiệp có thể tự do chuyển đổi giữa 2 hệ phái bằng Khí Thần Đơn với giá 800 Kim Nguyên Bảo tại Trân Bảo Các.

Các thắc mắc liên quan, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.