Đồng hành Quan Vũ

Quan Vũ vốn là một nghĩa sĩ thiên hạ, sức địch vạn người. Có được sự hỗ trợ từ vị đồng hành này, ắt hẳn người đời phải kính nể bội phần, kẻ thù run sợ.

  • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì cập nhật phiên bản mới Võ Động Càn Khôn.
  • Điều kiện xuất hiện: Máy chủ đã mở giới hạn Tông Sư Lv19, thông qua hoạt động Tương Phàn Chiến.
  • Quan Vũ là đồng hành bậc SSSS.
  • Từ hoạt động Tương Phàn Chiến, quý đại hiệp sẽ có cơ hội nhận được Đồng Hành Quan Vũ SSSS thông qua đấu giá bang hội.

Các thắc mắc liên quan, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.