Tính năng

Nâng tầm công lực với Tuyệt Học Giang Hồ

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Từ phiên bản Thiên Long Đoàn Thị, hệ thống Tuyệt Học Giang Hồ hoàn toàn mới sẽ là cơ hội để các cao thủ tiếp cận nguồn cội võ học tinh hoa, nhanh chóng nâng cao công lực, thỏa sức hùng bá thiên hạ.

Thông tin chính

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 04/06/2019.
 • Thông qua các hoạt động, đại hiệp có thể nhận lấy được Tuyệt Học Giang Hồ-Gốc.
 • Sử dụng Tín Vật Môn Phái để chuyển Tuyệt Học Giang Hồ-Gốc thành Tuyệt Học Giang Hồ.
 • Tuyệt Học Giang Hồ có thể được dùng bởi tất cả môn phái, cách tu luyện tương tự Tuyệt Học Môn Phái.

Tuyệt Học Giang Hồ

 • Tham gia hoạt động Bạch Hổ Đường, đại hiệp có thể thông qua Đấu Giá nhận được 2 quyển Tuyệt Học Giang Hồ-Gốc mới.

VLTKM

VLTKM

 • Dùng 100 Tín Vật Môn Phái để chuyển đổi Tuyệt Học Giang Hồ-Gốc trên thành Tuyệt Học Giang Hồ để sử dụng.
 • Một số chi tiết cơ bản Tuyệt Học Giang Hồ trên như sau:

 • Huy Duệ Sinh Phong:
 • Cấp 1: Tăng phản đòn miễn thương 1%, cứ dùng 2 lần kỹ năng sẽ tăng 2 tốc đánh, hệ phái cận chiến tăng thêm 2 di chuyển, duy trì 8 giây, giãn cách kích hoạt 30 giây.
 • Cấp 10: Tăng phản đòn miễn thương 10%, cứ dùng 2 lần kỹ năng sẽ tăng 15 tốc đánh, hệ phái cận chiến tăng thêm 15 di chuyển, duy trì 8 giây, giãn cách kích hoạt 30 giây.

VLTKM


 • Phong Hổ Vân Long:
 • Cấp 1: Sát thương bạo kích tăng 4%, sinh lực dưới 30% khi bị tấn công thì hiệu quả này chuyển thành miễn sát thương bạo kích cho bản thân trong thời gian ngắn.
 • Cấp 10: Sát thương bạo kích tăng 35%, sinh lực dưới 30% khi bị tấn công thì hiệu quả này chuyển thành miễn sát thương bạo kích cho bản thân trong thời gian ngắn.

VLTKM