Tính năng

Hệ thống Môn Khách SSS

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Thử thách võ lâm ngày một nguy hiểm và khó khăn, đòi hỏi quần hùng hiệp lực, tương trợ kịp lúc. Các Môn Khách võ lâm từ đó cũng được nâng cấp lên tầm cao mới, giúp anh hùng có thêm những hỗ trợ hữu ích trên chặng đường phiêu bạt.

Thông tin chính

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 04/06/2019.
 • Thông qua các hoạt động, có thể nhận lấy được vật phẩm phong ấn Môn Khách SSS.
 • Dùng Môn Khách SS chỉ định, cùng nhau trợ lực giải trừ phong ấn, sẽ triệu hồi được Môn Khách SSS.
 • Khi giải trừ phong ấn, Môn Khách trợ lực sẽ giảm cấp sao.

Sở hữu Môn Khách SSS

 • Tham gia hoạt động chỉ định sẽ nhận được các vật phẩm phong ấn như sau:
  • Tần Thủy Hoàng-Phong Ấn Kiếm (Boss Thủy Hoàng Giáng Thế)
  • Hạng Vũ-Phong Ấn Kích (Boss Danh Tướng Hạng Vũ)
  • Hoàn Nhan Hồng Liệt-Phong Ấn Ưng (Lãnh Thổ Chiến)

VLTKM

VLTKM

VLTKM

Bố trận Môn Khách SSS

 • Sau khi sở hữu vật phẩm phong ấn, tại Gia Viên cùng các Môn Khách SS liên quan tiến hành bố trận giải trừ phong ấn, triệu hồi Môn Khách SSS:
 • Tần Thủy Hoàng:
  • Các Môn Khách SS sau đạt 1,5 sao và không ở trong Gia Viên: Độc Cô Kiếm, Nam Cung Phi, Kinh Kha, Ngu Cơ.
 • Hạng Vũ
  • Các Môn Khách SS sau đạt 1,5 sao và không ở trong Gia Viên: Độc Cô Kiếm, Nam Cung Phi, Đường Giản, Nhạc Phi.
 • Hoàn Nhan Hồng Liệt
  • Các Môn Khách SS sau đạt 1,5 sao và không ở trong Gia Viên: Dương Ảnh Phong, Lý Nguyên Bá, Triệu Vân, Lý Quảng.

VLTKM

Thuộc tính Môn Khách SSS

 • Tần Thủy Hoàng:
  • Thuộc tính hộ chủ: Cấp 30: Khi xuất trận cùng Đồng hành Tần Thủy Hoàng, chủ nhân tăng 240 nhanh nhẹn, 160 tỉ lệ thuộc tính và 240 tỉ lệ bạo kích.
  • Thuộc tính cơ bản: 3 sao: Môn Khách Tần Thủy Hoàng xuất trận, chủ nhân tăng 180 linh hoạt, 188 bỏ qua kháng tất cả, 375 tấn công.

VLTKM


 • Hạng Vũ:
  • Thuộc tính hộ chủ:Cấp 30: Khi xuất trận cùng Đồng hành Hạng Vũ, chủ nhân tăng 240 linh hoạt, 160 thời gian thuộc tính và 4800 sinh lực..
  • Thuộc tính cơ bản: 3 sao: Môn Khách Hạng Vũ xuất trận, chủ nhân tăng 180 nhanh nhẹn, 750 bỏ qua né tránh, 375 tỉ lệ bạo kích.
  • Thuộc tính tổ hợp: Môn Khách Hạng Vũ xuất trận cùng với Môn Khách Ngu Cơ, chủ nhân tăng 6% sát thương bạo kích.

VLTKM


 • Hoàn Nhan Hồng Liệt:
  • Thuộc tính hộ chủ: Cấp 30: Khi xuất trận cùng Đồng hành Hoàn Nhan Hồng Liệt, chủ nhân tăng 240 sức mạnh, 160 kháng thời gian thuộc tính và 240 tấn công..
  • Thuộc tính cơ bản: 3 sao: Môn Khách Hoàn Nhan Hồng Liệt xuất trận, chủ nhân tăng 180 sức mạnh, 75 tỉ lệ thuộc tính, 750 né tránh.
  • Thuộc tính tổ hợp: Môn Khách Hoàn Nhan Hồng Liệt xuất trận cùng với Môn Khách Yên Nhược Tuyết, chủ nhân tăng 50% né tránh cơ bản.

VLTKM