Tính năng

Cập nhật khác từ phiên bản Hoa Sơn Kiếm Hội

Bên cạnh những tính năng hoàn toàn mới được ra mắt, phiên bản mới Hoa Sơn Kiếm Hội cũng có nhiều cập nhật, điều chỉnh các tính năng cũ. Thông tin chi tiết như sau:

Điều chỉnh kỹ năng môn phái

Thiên Vương:

  • Tăng sát thương kỹ năng và bí kíp Huyết Chiến Bát Phương.
  • Tăng thời gian duy trì kỹ năng Kinh Lôi Phá Thiên.
  • Điều chỉnh hồi sinh lực ngay lập tức tổng sinh lực của Phá Phủ Trầm Châu thay vì hồi theo thời gian như trước.

Tàng Kiếm: Bí Kíp Ngọc Tuyền Ngư Dược điều chỉnh từ giảm tỉ lệ di chuyển của kẻ địch thành giảm cố định điểm di chuyển.

Tiêu Dao: Tam Nguyên Quy Nhất điều chỉnh giảm sát thương mỗi lần, tăng số tầng cộng dồn. Kỹ năng sau khi trúng địch sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả thêm 4 giây.

Thiên Sơn: Tăng chỉ số của Cầm Sắt Hòa Minh từ cấp 10 trở lên, đồng thời điều chỉnh cố định tỉ lệ kích hoạt là 50%.

Điều chỉnh trang bị Hoàng Kim

Trang bị Hoàng Kim chỉ có thể Tiến Hóa từ Bậc 6, căn cứ vào trục thời gian máy chủ Tiến cấp.

Tiến cấp trang bị Hoàng Kim sẽ không tiêu hao trang bị Hiếm.

Khi tiến cấp trang bị Hoàng Kim bậc thấp, sẽ căn cứ vào đẳng cấp máy chủ tối đa mà giảm số lượng Hòa Thị Bích tiêu hao.

Điều chỉnh Quần Anh Hội

Rút ngắn 3 phút hoạt động Quần Anh Hội, trong đó thời gian thi đấu rút ngắn 2 phút, thời gian tổng kết rút ngắn 1 phút.

Điều chỉnh tối đa thi đấu mỗi đợt là 16 trận.

Điều chỉnh giảm điều kiện nhận Vinh dự Bạch Kim thành 12 trận thắng, Vinh dự Hoàng Kim thành 10 trận thắng.

Tăng tần suất ghép Quần Anh Hội từ 40 giây/lần rút ngắn còn 20 giây/lần.

Điều chỉnh Vinh Dự Võ Lâm

Hủy bỏ cơ chế thi đấu Năm của Chiến trường Tống Kim, Thông Thiên Tháp và Tâm Ma Ảo Cảnh.

Đại hiệp đạt xếp hạng TOP 50 Hoa Sơn Luận Kiếm trước thời gian mở Đại Hội Võ Lâm sẽ nhận tư cách tham gia.

Lưu ý: Dự kiến thời gian bắt đầu Đại Hội Võ Lâm lần tiếp theo sẽ khai mở vào tháng 12/2018.

Điều chỉnh Tụ Bảo Bồn

Giảm chi phí khi Chúc Phúc.

Tăng thời gian duy trì hiệu quả Chúc Phúc từ 24 giờ thành 72 giờ.

Đá Minh Văn đã giám định có thể làm nguyên liệu rèn lại Đá Minh Văn mới.

Thêm Bảng Xếp Hạng Tụ Bảo Bồn.

Đại hiệp khác có thể xem thuộc tính Tụ Bảo Bồn tại gia viên người khác.

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89, độ thoải mái Gia Viên đạt cấp 12 có thể nâng Tụ Bảo Bồn bậc 2 lên Tụ Bảo Bồn bậc 3. Tụ Bảo Bồn Bậc 3 có thể chế tạo Đá Minh Văn bậc 3.

Điều chỉnh cơ chế Bày Bán

Để tiện cho đại hiệp theo dõi và mua trang bị, trang bị thấp hơn 2 bậc so với bậc tối đa sẽ không thể Bày Bán.

Không thể Bày Bán trang bị thành phẩm.

Điều chỉnh một số Vật Phẩm Tiêu Hao và Nguyên Liệu Gia Cụ khi mua tại Bày Bán sẽ khóa lại.

Điều chỉnh trục thời gian tính năng

Điều kiện nhận đệ tử giảm xuống còn cấp 39.

Điều kiện Kết Bái Kim Lan giảm xuống còn cấp 50, thân mật điều chỉnh thành cấp 20.

Điều chỉnh máy chủ mở giới hạn cấp 69 được 5 ngày sẽ mở Tâm Ma Ảo Cảnh.

Cập nhật Kỳ Trân Các

Sau khi mở Bí kíp Tuyệt Học, cửa hàng Kỳ Trân Các > Ưu Đãi Tuần sẽ bán Bảo Rương Mảnh Tuyệt Học.

Dựa vào trục thời gian của máy chủ, sẽ cập nhật nhiều vật phẩm mới tại cửa hàng Kỳ Trân Các > Ưu Đãi Tuần như: Thủy Tinh Cam, Bình Nguyên Khí (Tinh), Rương Nguyên Liệu Gia Cụ Lv3/4/5.

Mở bán Tư Chất Đơn (Khóa) và Tẩy Tủy Đơn (Khóa) tại Kỳ Trân Các > Tất Cả.

Cập nhật khác

Máy chủ mở cấp giới hạn 139 được 30 ngày, tham gia hoạt động Nữ Đế Hồi Sinh có tỉ lệ nhận Vũ Khí Bổn Mạng Võ Tắc Thiên trong Đấu Giá.

Máy chủ mở giới hạn cấp tối đa 149, có thể dùng 30 mảnh Trang bị Thú cưỡi mỗi loại tiến hóa trang bị thú cưỡi bậc 5 thành bậc 6.

Mỗi 3 cái ngày có thể dùng 100 Ngân Sức tháo 1 Đá Hồn đã khảm trên trang bị.

Trong giao diện Cường Hóa thêm tính năng sử dụng nhanh Bùa Cường Hóa dành cho Cường Hóa 80 trở lên.

Các loại Bùa Cường Hóa dành cho 4 phòng cụ sẽ gộp thành Bùa Cường Hóa Phòng Cụ. Các loại Bùa Cường Hóa dành cho 4 trang sức sẽ gộp thành Bùa Cường Hóa Trang Sức.

Loại bỏ các đạo cụ Bí Quyển tăng giới hạn kỹ năng môn phái, đại hiệp có thể trực tiếp nâng cấp giới hạn bằng Tín Vật Môn Phái. Vật phẩm Bí Quyển cũ có thể đổi thành 30 Tín Vật Môn Phái.

Căn cứ vào thời gian mở máy chủ, các vật phẩm sau có thể bán nhận Cống Hiến: Bí Kíp Võ lâm (Thượng/Trung/Hạ), Tẩy Tủy Kinh (Thượng/Trung/Hạ), Minh Chủ Lệnh, Danh Tướng Lệnh, Trục Lộc Lệnh, Ô Vân Đạp Tuyết.

Điều chỉnh giảm tổng thể Nguyên Bảo góp Bang Hội, tăng hiệu quả chi phí.

Tăng giới hạn lưu trữ của Bang Hội cấp 8 trở lên.

Giảm độ khó Bí Cảnh Bang Hội.

Dựa vào đẳng cấp cao nhất sẽ thay đổi nhiệm vụ và phần thưởng Bùa Thương Hội.

Điều chỉnh mặc định ban đầu, Đồng Hành có lực chiến cao nhất sẽ xuất chiến trong Hoa Sơn Luận Kiếm.

Giảm hiệu quả phục hồi sinh lực khi trong khu vực khói độc ở Tâm Ma Tuyệt Địa.

Trong giao diện Thi Đấu Môn Phái có thể Đấu Giá.

Trong Lãnh Địa Bang Hội, giao diện Võ Thần Điện, Khiêu Chiến Anh Hùng nếu không thao tác trong thời gian dài sẽ tự động offline.

Ưu hóa hiển thị và thông báo trong các hoạt động Thủy Hoàng Giáng Thế, Nữ Đế Hồi Sinh, Danh Tướng, Hoa Sơn Luận Kiếm, Tâm Ma Ảo Cảnh, Thông Thiên Tháp, Chiến Trường Tống Kim, Hoa Sơn Luận Kiếm.

Thông Thiên Tháp cho phép báo danh tổ đội 2 người.

Tăng thêm hệ thống Voice Chỉ Huy ở một số hoạt động như Bạch Hổ Đường, Hoa Sơn Luận Kiếm.

Giảm độ khó của BOSS Trác Phi Phàm ở Bí Cảnh Tổ Đội cấp 20.

Ưu hóa Hôn Lễ:

  • Tân Lang và Tân Nương có thể nhìn thấy thời gian đếm ngược khi du thành.
  • Ưu hóa hiển thị giao diện Hôn Lễ và bản đồ Lễ Đường.

Khi sử dụng vật phẩm ưu tiên dùng vật phẩm Khóa.

Thêm nhiều Đá Hồn mới trong Rương Đá Hồn Lv4 và Lv5.

Ưu hóa giao diện Xem Thông Tin của đại hiệp khác thêm rõ ràng hơn. Có thể dễ dàng khoe nhiều Chủ Đề ngoại trang.