Tin tức

Tạm đóng tính năng Trục Lộc Chiến tại một số máy chủ

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Nhằm điều chỉnh hệ thống, tính năng Trục Lộc Chiến sẽ được tạm đóng để bảo trì tại một số máy chủ, quý đại hiệp vui lòng lưu ý để sắp xếp thời gian tham gia các tính năng khác. Tại các máy chủ còn lại, Trục Lộc Chiến vẫn được diễn ra như bình thường. Thông tin chi tiết như sau:

  • Danh sách các máy chủ tạm đóng Trục Lộc Chiến
Máy chủMáy chủMáy chủ
 S502 - Băng Hoàng  S633 - Âm Tình  S769 - Khí Thương
 S506 - Lôi Hoàng  S639 - Tâm Tình  S770 - Kim Thương
 S510 - Phong Hoàng  S738 - Thần Lân  S772 - Liễu Thương
 S522 - Đao Hoàng  S741 - Thừa Lân  S773 - Lôi Thương
 S532 - Quyền Hoàng  S743 - Tinh Lân  S775 - Mộc Thương
 S536 - Đổ Hoàng  S747 - Vân Lân  S776 - Ngân Thương
 S541 - Nữ Vương  S751 - Ảnh Thương  S777 - Ngọc Thương
 S550 - Minh Hoàng  S755 - Chân Thương  S778 - Ngưng Thương
 S558 - Tử Ưng  S757 - Cương Thương  S779 - Nhuyễn Thương
 S564 - Việt Ưng  S759 - Danh Thương  S780 - Phá Thương
 S569 - Dạ Hổ  S761 - Diệu Thương  S782 - Phụng Thương
 S575 - Ngạo Hổ  S763 - Du Thương  S783 - Quang Thương
 S611 - Chân Tình  S765 - Hạc Thương  S784 - Quy Thương
 S613 - Chung Tình  S766 - Hầu Thương  S785 - Tần Thương
 S616 - Hiếu Nghĩa  S767 - Hổ Thương  S786 - Tàng Thương
 S625 - Thu Tình  S768 - Hỏa Thương  S787 - Thạch Thương
  • Thời gian mở lại tính năng sẽ được thông báo sau.

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng trong game hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được sự hỗ trợ tốt nhất.

appicon