Tin tức

06/03: Tưng bừng tranh đấu tại Thiên Cơ Mê Trận

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Tham chiến tại phiên bản mới Dương Danh Tứ Hải, quý đại hiệp sẽ có cơ hội cùng bằng hữu tham gia hoạt động mới Thiên Cơ Mê Trận - Hoạt động PK tổ đội liên server hấp dẫn với phần thưởng phong phú giá trị.

Thông tin chính

 • Thời gian hoạt động: 04h00 ngày 06/03/2022 – 03h59 ngày 13/03/2022
 • Các máy chủ thỏa điều kiện trục thời gian sẽ mở tính năng Thiên Cơ Mê Trận.
 • Điều kiện tham gia:
  • Đại hiệp cần lập chiến đội 3 người để tham gia Thiên Cơ Mê Trận.
  • Chiến đội sau khi tạo sẽ không thể thay đổi hoặc giải tán.

Chi tiết hoạt động

 • Thiên Cơ Mê Trận bao gồm có 49 Phòng chia làm 2 loại là Bí Cảnh và Sự Kiện Ngẫu Nhiên.
 • Phòng Bí Cảnh có ba độ khó là Ác Mộng, Ám Ảnh, Địa Ngục.
 • Phòng Sự kiện ngẫu nhiên sẽ kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên, đồng thời có ảnh hưởng cho việc khiêu chiến Phòng Bí Cảnh.
 • Đầu tiên, Chiến đội có thể chọn ngẫu nhiên một Phòng Bí Cảnh để khiêu chiến.
 • Khiêu chiến thành công, phòng vừa khiêu chiến sẽ trở thành phòng xuất phát, từ đó tiếp tục khiêu chiến các phòng cạnh bên.
 • Khi tham chiến tại mỗi phòng, nếu hết giờ, toàn đội tử vong hoặc số lần hồi sinh bằng 0 sẽ được tính thất bại.
 • Mỗi ngày chỉ có thể thất bại tối đa 3 lần.

 • Mỗi đội khi tham gia khiêu chiến một Phòng Bí Cảnh có tối đa 3 lần hồi sinh, số lần hổi sinh sẽ được tái lập khi tham gia Phòng Bí Cảnh khác.
 • Khi vào Phòng Bí Cảnh, các thành viên trong chiến đội được tự do chọn môn phái mình muốn để khiêu chiến.
 • Mỗi tuần, mỗi thành viên chiến đội có thể mua tối đa 3 Khổng Minh Đăng. Khổng Minh Đăng sẽ giúp người chơi có thể xem được thông tin ẩn của một Phòng Bí Cảnh.
 • Mỗi tuần số Phòng Bí Cảnh của đội vượt được sẽ được ghi nhận và đưa vào Bảng Xếp Hạng, mỗi tuần tái lập 1 lần.
 • Người chơi tham gia Thiên Cơ Mê Trận tùy theo thành tích sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng giá trị: Hòa Thị Bích, Nguyên Khí...

appicon