Hướng dẫn

Lợi ích của nhiệm vụ sau khi xuất sư

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Sau khi các máy chủ mở giới hạn cấp 59, Hệ Thống Sư Đồ sẽ được mở khóa; bái sư, nhận đồ đệ có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn từ tính năng này.

Không chỉ vậy, sau khi đã đạt đầy đủ điều kiện xuất sư và xuất sư thành công; sư phụ có thể thực hiện 1 lần giao thêm chuỗi 8 nhiệm vụ cho đệ tử để cùng nhau nhận thêm phần thưởng. Các nhiệm vụ có thể lựa chọn bao gồm:

 • Tham gia 2 lần Chiến Trường Tống Kim.
 • Tham gia 2 lần Danh Tướng.
 • Tham gia 1 lần Thông Thiên Tháp.
 • Tham gia 1 lần Vận Tiêu Bang Hội.
 • Tham gia 1 lần Thi Đấu Môn Phái.
 • Tham gia 2 lần Thủ Lĩnh Dã Ngoại.
 • Tham gia 1 lần Thí Luyện Bang Hội.
 • Tham gia 1 lần Công Thành Chiến.
 • Tham gia 1 lần Bạch Hổ Đường.
 • Tham gia 3 lần Minh Chủ Võ Lâm.
 • Tham gia 3 lần lửa trại Bang Hội.
 • Tham gia 1 lần Thủy Hoàng Giáng Thế.

Sau khi đệ tử hoàn thành 8 nhiệm vụ được giao sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm và sư phụ sẽ nhận được điểm danh vọng tương đối lớn. Điểm danh vọng sẽ được sử dụng để mua bảo vật tại Kỳ Trân Các.

Mỗi tuần sư phụ có thể giao nhiệm vụ 1 lần cho 1 đồ đệ, nếu nhiệm vụ tuần trước chưa hoàn thành sẽ không thể giao nhiệm vụ mới trong tuần kế tiếp. Giá trị phần thưởng EXP sẽ tăng theo cấp độ của đồ đệ và phần thưởng của sư phụ mỗi tuần tính bằng số nhiệm vụ hoàn thành tối đa của đồ đệ. Người chơi có thể dựa vào chuỗi nhiệm vụ này để đưa ra lối chơi hợp lí giúp nhận thêm được lượng kinh nghiệm tương đối lớn cùng danh vọng.

Lưu ý: Mỗi sư phụ trong tuần có thể giao nhiệm vụ cho cùng lúc nhiều đồ đệ hiện có nhưng mỗi đồ đệ chỉ có thể nhận tối đa 2 nhiệm vụ từ 2 sư phụ của mình.