Hướng dẫn

Hướng dẫn nạp Nguyên Bảo

Trên hành trình phiêu bạt giang hồ, Nguyên Bảo là vật phẩm cần thiết có thể giúp quý đại hiệp rút ngắn thời gian tu luyện võ học. Để sở hữu Nguyên Bảo có rất nhiều cách, trong đó, đại hiệp có thể mua trực tiếp từ Kỳ Trân Các theo cách như sau:

  • Bước 1: Đại hiệp vào giao diện Kỳ Trân Các.

vltkm

  • Bước 2: Chọn mục Nạp Thẻ và gói Nguyên Bảo cần nạp.

vltkm

  • Bước 3: Hoàn tất nạp thông qua các kênh thanh toán.

vltkm

appicon