Lãnh Thổ Chiến

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Lãnh Thổ Chiến là hoạt động diễn ra theo mùa giải, mỗi quý là một mùa. Các Bang hội tham gia hoạt động tranh đoạt lãnh thổ giành lợi ích cao nhất, cuối cùng nhận phần thưởng mùa vô cùng quý hiếm.

Thông tin chính

 • Thời gian ra mắt: Thông báo sau.
 • Thời gian hoạt động: Lúc 21:00 thứ Ba hàng tuần.
 • Điều kiện: Máy chủ đã mở giới hạn cấp 139, hệ thống đã mở hoạt động.
 • Lưu ý: Khi mở ra hoạt động Lãnh Thổ Chiến sẽ đóng Công Thành Chiến vào thứ Ba, hoạt động Công Thành Chiến thứ Bảy vẫn diễn ra bình thường.

Nội dung hoạt động

1. Tuyên Chiến Lãnh Thổ

 • Thời gian Tuyên Chiến: Từ 04:00 ngày mở hoạt động đến khi kết thúc hoạt động.
 • Bang nằm trong Top 6 Bảng Xếp Hạng của máy chủ, hoặc chiếm được bản đồ Thôn Trấn hoặc Thành Thị trong Công Thành Chiến mỗi máy chủ, đồng thời chưa sở hữu lãnh thổ trong Lãnh Thổ Chiến sẽ có thể chọn 1 lãnh thổ đã mở để Tuyên Chiến.
 • Lãnh thổ hoạt động Lãnh Thổ Chiến gồm Thôn Làng, Dã Ngoại, Huyện Trấn, Thành Thị, lần lượt mở vào các vòng 1, 2, 3, 6.
 • Thôn Làng và Dã Ngoại là 1 sao, Huyện Trấn là 2 sao, Thành Thị 3 là sao, cấp sao khác nhau có thưởng khác nhau.

VLTKM

2. Mở Rộng Lãnh Thổ

 • Bang đã có lãnh địa, có thể chọn 1 lãnh thổ và nhấp [Tham Chiến] để vào. Không có lãnh địa cần tuyên chiến 1 lãnh địa mới được vào.
 • Mỗi lãnh thổ có 4 Long Trụ, chiếm Long Trụ  sẽ tăng độ thống trị cho Bang, sau khi Lãnh Thổ Chiến kết thúc, Bang có độ thống trị cao nhất sẽ chiếm được lãnh thổ.

VLTKM

VLTKM

 • Mỗi lần mở Lãnh Thổ Chiến đều có thể tấn công lãnh thổ lân cận để mở rộng.
 • Sau mỗi lần Lãnh Thổ Chiến đều cần thiết lập Thành Chính, có thể nhấp biểu tượng lãnh thổ ở giao diện Lãnh Thổ Chiến, nhấp [Thiết Lập Thành Chính] để thao tác. Lãnh Thổ Chiến kết thúc 30 phút, nếu chưa thiết lập, hệ thống sẽ tự thiết lập 1 Thành Chính.
 • Sau khi thiết lập Thành Chính, lãnh thổ không tiếp giáp với Thành Chính sẽ vào trạng thái chờ thu phục. Nếu Lãnh Thổ Chiến lần sau vẫn không tiếp giáp, lãnh thổ chờ thu phục sẽ mất.

3. Quỹ Lãnh Thổ & Nhiệm Vụ Lãnh Thổ

 • Trong lãnh thổ dùng Doanh Địa Tiền Tuyến, xây chiến xa hoặc tăng cấp Long Trụ Thường Thành đều cần tốn quỹ lãnh thổ. Quỹ lãnh thổ nhận khi hoàn thành nhiệm vụ lãnh thổ.
 • Mỗi lần Lãnh Thổ Chiến kết thúc, Bang có lãnh thổ sẽ nhận 1 nhiệm vụ lãnh thổ, xem ở giao diện Lãnh Thổ Chiến. Trong tuần tham gia hoạt động lãnh thổ chỉ định sẽ tăng thêm quỹ lãnh thổ cho Bang.

Phần thưởng hoạt động

 • Sau mỗi lần Lãnh Thổ Chiến kết thúc, căn cứ giá trị lãnh thổ bang chiếm nhận thưởng đấu giá, căn cứ hạng điểm cá nhân nhận Thưởng Cá Nhân.
 • Cuối mùa sẽ nhận thêm 1 Thưởng Quý.
 • Một số phần thưởng tiêu biểu từ hoạt động:
  • Nguyên Khí.
  • Đá Hồn Bản Trần - Sơ.
  • Đá Hồn Đoàn Trí Hưng - Sơ.
  • Truyền Thuyết Lệnh.
  • Hoàn Nhan Hồng Liệt - Phong Ấn Ưng.
  • Quà Chọn Vũ Khí Bổn Mạng SSS.
  • Đồng Hành SSS Hoàn Nhan Hồng Liệt.
  • Đồng Hành SSSS Trương Tam Phong.
 • Và nhiều phần thưởng khác.

VLTKM

VLTKM

VLTKM

VLTKM

VLTKM

VLTKM

VLTKM