play

 • Ngũ Hy Tráo Đỉnh

  [Tầm Xa] Ngưng tụ nội lực, tấn công theo đường thẳng.

 • Chân Văn Vân Triện

  [Tầm Xa] Lấy bùa chú làm trung gian gây nổ, gây sát thương nhóm tại vị trí mục tiêu.

 • Đài Tinh Hộ Thân

  [Hỗ trợ chủ động] Tăng mạnh tấn công, tỷ lệ bạo kích và duy chuyển của bản thân, duy trì trong một khoảng thời gian.

 • Thái Huyền Tịnh Thiên

  Giải trừ thuộc tính và hiệu quả bất lợi của bản thân, nhảy lên né tấn công đồng thời gây sát thương cho kẻ địch, tiếp đất sau khi thời gian duy trì kết thúc.

 • Ngũ Hy Tráo Đỉnh

  [Tầm Xa] Ngưng tụ nội lực, tấn công theo đường thẳng.

 • Chân Văn Vân Triện

  [Tầm Xa] Lấy bùa chú làm trung gian gây nổ, gây sát thương nhóm tại vị trí mục tiêu.

 • Đài Tinh Hộ Thân

  [Hỗ trợ chủ động] Tăng mạnh tấn công, tỷ lệ bạo kích và duy chuyển của bản thân, duy trì trong một khoảng thời gian.

 • Thái Huyền Tịnh Thiên

  Giải trừ thuộc tính và hiệu quả bất lợi của bản thân, nhảy lên né tấn công đồng thời gây sát thương cho kẻ địch, tiếp đất sau khi thời gian duy trì kết thúc.