Phần Thưởng


VLTKM

I. GIẢI VÒNG 1 - SƠ LOẠI

Top 1 của mỗi máy chủ

 • Tượng nhân vật tại máy chủ (3 tháng)
 • Danh hiệu đặc biệt Tài Trí Vẹn Toàn (1 năm, khi sử dụng danh hiệu sẽ nhận hiệu ứng toàn thân Vang Danh Thiên Hạ)
 • Tiền tố chat Tài Trí Vẹn Toàn (1 năm)
 • Khung đại diện Thập Đại Kỳ Tài Máy Chủ (1 năm)
 • Khung đại diện Đệ Nhất Kỳ Tài Máy Chủ (1 năm)
 • Ngoại trang thú cưỡi Li Mị Tuyết Hồ (1 năm)
 • Tranh nhân vật Top 10 Kỳ Tài Máy Chủ
 • Lì Xì Thế Giới (15,000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (15,000 Nguyên Bảo)

Top 2-10 của mỗi máy chủ

 • Danh hiệu đặc biệt Kinh Tài Tuyệt Diễm (1 năm, khi sử dụng danh hiệu sẽ nhận hiệu ứng toàn thân Vang Danh Thiên Hạ)
 • Tiền tố chat Kinh Tài Tuyệt Diễm (1 năm)
 • Tranh nhân vật Top 10 Kỳ Tài Máy Chủ
 • Khung đại diệm Thập Đại Kỳ Tài Máy Chủ (1 năm)
 • Lì Xì Bang Hội (4,000 Nguyên Bảo)

Tất cả thí sinh đạt đủ 399 bình chọn

 • Danh hiệu Tài Hoa Hiển Hách (1 năm)
 • Tiền tố chat Tài Hoa Hiển Hách (1 năm)
 • Tranh nhân vật Võ Lâm Kỳ Tài
 • 3 Hộp chọn 5,000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến
 • Lì Xì Bang Hội (400 Nguyên Bảo)

II. GIẢI VÒNG 2 - BÁN KẾT

Top 1 toàn vòng thi

 • Tượng nhân vật tại máy chủ (6 tháng)
 • Danh hiệu đặc biệt Danh Động Tứ Hải (1 năm, sử dụng danh hiệu sẽ nhận hiệu ứng toàn thân Vang Danh Thiên Hạ)
 • Tiền tố chat Danh Động Tứ Hải (1 năm)
 • Ngoại trang thú cưỡi U Viêm Li Mị Tuyết Hồ (1 năm)
 • Lì Xì Thế Giới (40,000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (20,000 Nguyên Bảo)

Top 1 mỗi khu vực

 • Tượng nhân vật tại máy chủ (6 tháng)
 • Danh hiệu đặc biệt Tài Ngạo (Hải Ngoại, Bắc, Trung, Nam, 1 năm, sử dụng danh hiệu sẽ nhận hiệu ứng toàn thân Vang Danh Thiên Hạ)
 • Tiền tố chat Tài Ngạo (Hải Ngoại, Bắc, Trung, Nam)
 • Khung đại diện Bán Kết Kỳ Tài (1 năm)
 • Tranh nhân vật Bán Kết Kỳ Tài Khu Vực
 • Gia cụ Hộp Nhạc
 • Lì Xì Thế Giới (20,000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (10,000 Nguyên Bảo)

Top 2-5 mỗi khu vực

 • Danh hiệu Tài Kinh (Hải Ngoại, Bắc, Trung, Nam)
 • Tiền tố chat Tài Kinh (Hải Ngoại, Bắc, Trung, Nam)
 • Khung đại diện Bán Kết Kỳ Tài (1 năm)
 • Tranh nhân vật Bán Kết Kỳ Tài Khu Vực
 • Gia cụ Hộp Nhạc
 • Lì Xì Thế Giới (10,000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (5,000 Nguyên Bảo)
 • 2 Hộp chọn 5,000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến

Top 6-10 mỗi khu vực

 • Danh hiệu Tài Kinh (Hải Ngoại, Bắc, Trung, Nam)
 • Tiền tố chat Tài Kinh (Hải Ngoại, Bắc, Trung, Nam)
 • Khung đại diện Bán Kết Kỳ Tài (1 năm)
 • Tranh nhân vật Bán Kết Kỳ Tài Khu Vực
 • Gia cụ Hộp Nhạc
 • Lì Xì Bang Hội (5,000 Nguyên Bảo)
 • 2 Hộp chọn 5,000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến

Tất cả thí sinh đạt đủ 15,000 bình chọn

 • Danh hiệu Tinh Thông Bách Nghệ (1 năm)
 • Tiền tố chat Tinh Thông Bách Nghệ (1 năm)
 • Gia cụ Hộp Nhạc
 • Lì Xì Thế Giới (10,000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (5,000 Nguyên Bảo)
 • 4 Hộp chọn 5,000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến

III. GIẢI VÒNG 3 - CHUNG KẾT

Giải Nhất

 • 100.000.000 VNĐ
 • Cúp Quán Quân Võ Lâm Kỳ Tài - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (gồm áo khoác VIP, áo thun, gối Chân Nhi, túi, pin sạc)
 • Tượng nhân vật tại máy chủ (đến kỳ thi tiếp theo)
 • 2 Danh hiệu đặc biệt Danh Lưu Vạn Thế (1 năm, có thể tặng hảo hữu, sử dụng sẽ nhận hiệu ứng toàn thân Vang Danh Thiên Hạ)
 • Tiền tố chat Danh Lưu Vạn Thế (1 năm)
 • Khung đại diện Top 20 Võ Lâm Kỳ Tài (1 năm)
 • Tranh nhân vật Quán Quân Võ Lâm Kỳ Tài
 • Tranh nhân vật Top 20 Võ Lâm Kỳ Tài
 • Gia cụ Thiên Âm Minh Phượng
 • Thú cưng Tiểu Ba Tư
 • Lì Xì Thế Giới (200,000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (100,000 Nguyên Bảo)

Giải Nhì

 • 50.000.000 VNĐ
 • Cúp Hạng 2 Võ Lâm Kỳ Tài - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (gồm áo khoác VIP, áo thun, gối Chân Nhi, túi, pin sạc)
 • Tượng nhân vật tại máy chủ (đến kỳ thi tiếp theo)
 • 2 Danh hiệu đặc biệt Kỳ Nhân Thiên Cổ (1 năm, có thể tặng hảo hữu, sử dụng sẽ nhận hiệu ứng toàn thân Vang Danh Thiên Hạ)
 • Tiền tố chat Kỳ Nhân Thiên Cổ (1 năm)
 • Khung đại diện Top 20 Võ Lâm Kỳ Tài (1 năm)
 • Tranh nhân vật Top 20 Võ Lâm Kỳ Tài
 • Gia cụ Thiên Âm Minh Phượng
 • Thú cưng Tiểu Hắc Miêu
 • Lì Xì Thế Giới (100,000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (50,000 Nguyên Bảo)

Giải Ba

 • 20.000.000 VNĐ
 • Cúp Hạng 3 Võ Lâm Kỳ Tài - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (gồm áo khoác VIP, áo thun, gối Chân Nhi, túi, pin sạc)
 • Tượng nhân vật tại máy chủ (đến kỳ thi tiếp theo)
 • 2 Danh hiệu đặc biệt Thiên Tài Bách Gia (1 năm, có thể tặng hảo hữu, sử dụng sẽ nhận hiệu ứng toàn thân Vang Danh Thiên Hạ)
 • Tiền tố chat Thiên Tài Bách Gia (1 năm)
 • Khung đại diện Top 20 Võ Lâm Kỳ Tài (1 năm)
 • Tranh nhân vật Top 20 Võ Lâm Kỳ Tài
 • Gia cụ Thiên Âm Minh Phượng
 • Thú cưng Tiểu Hắc Miêu
 • Lì Xì Thế Giới (100,000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (50,000 Nguyên Bảo)

Top 4-10

 • 5.000.000 VNĐ
 • Cúp lưu niệm Võ Lâm Kỳ Tài - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (gồm áo khoác VIP, áo thun, gối Chân Nhi, túi, pin sạc)
 • Danh hiệu đặc biệt Nhân Trung Chi Long (1 năm, sử dụng sẽ nhận được hiệu ứng toàn thân Vang Danh Thiên Hạ)
 • Tiền tố chat Nhân Trung Chi Long (1 năm)
 • Khung đại diện Top 20 Võ Lâm Kỳ Tài (1 năm)
 • Tranh nhân vật Top 20 Võ Lâm Kỳ Tài
 • Thú cưng Tiểu Hắc Miêu
 • Lì Xì Thế Giới (100,000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (50,000 Nguyên Bảo)

Top 11-20

 • 2.000.000 VNĐ
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (gồm áo khoác VIP, áo thun, gối Chân Nhi, túi, pin sạc)
 • Danh hiệu đặc biệt Nhân Trung Chi Long (1 năm, sử dụng sẽ nhận được hiệu ứng toàn thân Vang Danh Thiên Hạ)
 • Tiền tố chat Nhân Trung Chi Long (1 năm)
 • Khung đại diện Top 20 Võ Lâm Kỳ Tài (1 năm)
 • Tranh nhân vật Top 20 Võ Lâm Kỳ Tài
 • Thú cưng Tiểu Hắc Miêu
 • Lì Xì Thế Giới (40,000 Nguyên Bảo)
 • Lì Xì Bang Hội (20,000 Nguyên Bảo)

Các Thí Sinh Còn Lại

 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (gồm áo khoác VIP, áo thun, gối Chân Nhi)
 • 10 Hộp chọn 5,000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến

Thành Viên Chiến Đội Chiến Thắng

 • 500.000 VNĐ (chỉ thí sinh tại Vòng 3)
 • 4 Hộp chọn 5,000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến (chỉ thí sinh tại Vòng 2 & 3)

IV. GIẢI DỰ ĐOÁN

Chỉ dành cho khán giả tham gia tại Fanpage.

Dự đoán chính xác Quán Quân Võ Lâm Kỳ Tài (10 giải)

 • Mỗi giải gồm 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (gồm áo khoác VIP, áo thun, gối Chân Nhi)

Dự đoán chính xác chiến đội thắng cuộc (10 giải)

 • Mỗi giải gồm 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (gồm áo khoác VIP, áo thun, gối Chân Nhi)

Giải may mắn (30 giải)

 • Khán giả tham gia chia sẻ video fanpage để có cơ hội nhận thưởng ngẫu nhiên
 • Mỗi giải gồm 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (gồm áo thun, gối Chân Nhi)

V. GIẢI KHÁN GIẢ

 • Khán giả khi bình chọn cho thí sinh đến mốc nhất định cũng sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn như bảng bên dưới.
 • Các mốc tặng vật phẩm bình chọn và nhận thưởng cụ thể như sau:
Mốc tặngPhần thưởng
10100,000 Bạc
30Hộp chọn 5,000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến
60Phiếu giảm giá Tẩy Tủy Đồng Hành
1005 Thủy Tinh Tím
200Rương Chọn Đá Hồn cấp 4
5004 Hộp chọn 5,000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến
1,000Tùy chọn Vũ Khí Bổn Mạng Đồng Hành SS
3,00010 Hộp chọn 5,000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến
10,00015 Hộp chọn 5,000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến
20,00020 Hộp chọn 5,000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến
Danh hiệu (có hạn)
Tiền tố chat (có hạn)
Khung chat
Top 2-10 chung cuộcGia Cụ cấp 4
Danh hiệu (có hạn)
Tiền tố chat (có hạn)
Khung chat
Top 1 chung cuộcGia Cụ cấp 4
Danh hiệu (có hạn)
Tiền tố chat (có hạn)
Khung chat
 • Từ mốc 10 đến mốc 100 có thể thấy trực tiếp trong giao diện Thưởng Bầu Chọn.
 • Các mốc từ 200 trở lên chỉ xuất hiện khi đã hoàn thành và nhận thưởng mốc trước đó.
Nap the