Trang chủ

Về trang đầu

Võ Lâm Đại Sự

Trong số các nội dung mới xuất hiện từ sự kiện mừng năm mới 2018 - Tân Xuân Trẩy Hội, hệ thống nhiệm vụ Võ Lâm Đại Sự sẽ giúp quý đại hiệp mở rộng hành trình khám phá những huyền cơ, bí ẩn trong giang hồ và nhận nhiều phần thưởng hữu ích.


• Thông tin hoạt động •


Thời gian mở tính năng: Sau khi máy chủ mở giới hạn cấp 79.

Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 65 trở lên có thể nhận nhiệm vụ.


• Nội dung hoạt động •


VLTKm

  • Khi mở ra Võ Lâm Đại Sự, đại hiệp có thể đến Công Tôn Tích Hoa (Lâm An) để nhận nhiệm vụ.
  • Đầu tiên, đại hiệp phải trải qua chuỗi nhiệm vụ cốt truyện Mùa Thu Lâm An đầy thử thách.

VLTKm

  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện Mùa Thu Lâm An, đại hiệp sẽ bắt chuỗi nhiệm vụ tuần hoàn Thủ Tương Dương trong 10 ngày, trong đó:
    • 5 ngày đầu, đại hiệp ngăn quân địch tấn công Cổng Thành, thực hiện các nhiệm vụ như: Đánh bại quân địch, phá hủy chiến xa, trộm lương thảo…
    • 5 ngày cuối, đại hiệp ngăn chặn quân địch tấn công Long Trụ, thực hiện các nhiệm vụ như: Đánh bại quân kim, ám sát tiên phong, thu thập vật liệu...
  • Lưu ý: Từ khi mở nhiệm vụ Thủ Tương Dương, nếu mỗi ngày không hoàn thành nhiệm vụ, sau 10 ngày nhiệm vụ vẫn sẽ kết thúc. Nếu nhiệm vụ kết thúc khi chưa hoàn thành đầy đủ chuỗi nhiệm vụ sẽ không thể nhận phần thưởng cuối cùng.
  • Phần thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được rất nhiều EXP, Chân Khí, Chân Nguyên…

VLTKm