Close

Tương Dương Thủ Vệ Chiến

Thành Tương Dương đang trở nên yếu thế trước sự vây hãm ngày đêm của quân đoàn dưới trướng Hoàn Nhan Lượng & Hoàn Nhan Hồng Liệt. Tình thế hết sức nguy cấp, các Bang hội trong giang hồ nhất định phải đoàn kết, tham gia Tương Dương Thủ Vệ Chiến để giữ vững thành trì và nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.


• Thông tin hoạt động •


Thời gian mở tính năng: Sau khi máy chủ mở giới hạn cấp 99.

Thời gian hoạt động: 21:00 - 21:30 Thứ Sáu hàng tuần.

Lưu ý: Tương Dương Thủ Vệ Chiến là hoạt động mới của Thí Luyện Bang Hội. Sau khi mở Tương Dương Thủ Vệ Chiến sẽ không mở Thí Luyện Bang Hội cũ.

Điều kiện tham gia: Nhân vật đã gia nhập Bang hội, quân hàm Ngự Không trở lên.


• Chi tiết hoạt động •


  • Tương Dương Thủ Vệ Chiến chia thành 4 giai đoạn: Ba Đường Tiên Phong, Kim Quân Ngoài Thành, Thu Thập Vật Tư và Bảo Vệ Tương Dương.
  • Ba Đường Tiên Phong: Đại hiệp tiến hành tiêu diệt 3 nhóm quân Kim tấn công Long Trụ. Đồng thời, phải tiêu diệt thủ lĩnh của 3 nhóm không chênh lệch quá 10 giây. Nếu vượt quá 10 giây, thủ lĩnh tử vong của 3 nhóm sẽ hồi sinh.
  • Kim Quân Ngoài Thành: Tiêu diệt tất cả quân Kim tấn công 3 cổng thành trong vòng 5 lượt.

VLTKm

  • Thu Thập Vật Tư: Tiêu diệt 4 nhóm quân giữ vật tư của quân Kim. Thu thập đủ Muối, Thủy, Cỏ, Lương đến mốc nhất định.

VLTKm

  • Bảo Vệ Tương Dương: Bảo vệ Long Trụ Nhật Diệu khỏi sự tấn công của Hoàn Nhan Hồng Liệt.

VLTKm

  • Tổng kết phần thưởng:  Căn cứ vào thời gian hoàn thành mục tiêu 4 giai đoạn và kết quả của Thu Thập Vật Tư sẽ phát thưởng cho Bang Hội. Phần thưởng của Tương Dương Thủ Vệ Chiến sẽ cao gấp bội so với Thí Luyện Bang Hội cũ.
play