Close

Cốt Truyện Mới

Năm 1161, Kim chủ Hoàn Nhan Lượng thống lĩnh 40 vạn đại quân nam hạ bất ngờ tấn công Tương Dương. Vua quan nhà Tống bấy lâu nay sống trong hoang lạc, không hề đề phòng, trước thế giặc mạnh như chẻ tre, binh lính chỉ biết bất lực chống đỡ.

Lúc này, giang hồ chí sĩ tại thành Tương Dương xả thân hành nghĩa, ra sức phản công. Minh Chủ Võ Lâm - Độc Cô Kiếm thống lĩnh đệ tử Hành Sơn cùng hàng nghìn cao thủ võ lâm đến Tương Dương chi viện. Thế nhưng, giữa đường đội quân bị phục kích tại Hán Thủy, toàn bộ nghĩa quân và đệ tử Hành Sơn gần như tử nạn, trong đó có cả phu nhân Độc Cô Kiếm là Trương Lâm Tâm cùng ái nữ Độc Cô Văn.

VLTKm

Thành Tương Dương bị bao vây gần nửa tháng, không chờ được cứu trợ cộng thêm bị hỏa xa công kích ngày đêm đã hoàn toàn thất thủ, tan hoang khắp chốn. Với chút sức mạnh còn lại, Dương Ảnh Phong một mình xông ra giữa vòng vây địch, mở đường máu cho dân binh Tương Dương, cuối cùng cũng bị thương nghiêm trọng.

VLTKm

Trong cảnh thành mất nhà tan, Độc Cô Kiếm nén đau kêu gọi giang hồ chí sĩ cùng nhau thành lập Võ Lâm Minh. Tại đại chiến Tương Dương, nhân sĩ Võ Lâm Minh thương vong trầm trọng, nguyên khí tổn hại, trong tình thế bất đắc dĩ đã chuyển toàn bộ hoạt động đến thành Lâm An, hy vọng có thể dùng hành động của chính mình giúp nhà Tống giành lại thế cuộc, có thể Bắc phạt, khôi phục Trung Nguyên.

VLTKm

Cùng lúc đó, một nhân vật được giang hồ xưng tụng là Long Ngũ đứng ra thành lập nghĩa quân Long Đằng Doanh, thu hút vô số nhân sĩ, kể cả đệ tử Thiên Sơn tại Tây Vực cũng gia nhập. Nhân lúc võ lâm hỗn loạn, Long Ngũ thân mang trọng trách thù nhà giặc nước cùng nghĩa quân chống địch oanh liệt, giao tranh không ngừng với quân Kim tại Tương Dương.

VLTKm

Trước kế hoạch dời đến Lâm An, Hoàn Nhan Lượng lo sợ dã tâm của mình bị phá hủy, liền phái Hoàn Nhan Hồng Liệt vốn ẩn cư đã lâu, lệnh mang theo lâu la trà trộn vào các môn phái cùng 2 đại thành Tương Dương và Lâm An hòng phá hoại các hành động của Võ Lâm Minh.

Trong lúc giao tranh với quân Kim, Võ Lâm Minh cũng có phần thắng, nhưng giá phải trả vô cùng to lớn. Môn phái Thiên Nhẫn đã bị khống chế hoàn toàn bởi Hoàn Nhan Hồng Liệt, Đường Môn cũng đã có những bộ phận manh nha phản bội võ lâm Trung Nguyên. Chiến sự ngày càng lan rộng, cả thành Lâm An nay cũng trở nên vô cùng nguy cấp.

VLTKm

Tương Dương chiến loạn, khói lửa điệp trùng, những tưởng chỉ cần dời đến Lâm An sẽ có thể giảm bớt khó khăn. Vậy mà đường đến Lâm An vô cùng nguy hiểm, quân địch mạnh mẽ khác thường. Một cuộc chiến mới mở ra, giang hồ lại một phen dậy sóng.

play