PhúcNăm mới đã gần kề, hãy cùng bằng hữu khuấy động không khí mừng mùa xuân mới cùng hoạt động chinh phục Niên Thú và Đối Liễn Xuân để không khí ngày xuân thêm vui và nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.


• Thông tin hoạt động •


 • Bắt đầu: Từ 04:00 ngày 11/02/2018.
 • Kết thúc: 04:00 ngày 21/02/2018.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 20 trở lên.
 • Lưu ýTrong thời gian hoạt động sẽ tạm dừng hoạt động Vấn Đáp trong Lửa Trại Bang Hội. Đồng thời, EXP Lửa Trại Bang Hội có thể nhận tại mọi vị trí ở bản đồ Bang Hội.

• Đối Liễn Xuân •


 • Vào thời gian Lửa Trại Bang Hội, vào các mốc thời gian nhất định sẽ xuất hiện nhiều Lồng Đèn Đỏ.
 • Trong Lồng Đèn Đỏ chứa một câu đối liễn trên, đại hiệp tìm vế đối liễn dưới thích hợp.
 • Gợi ý đối liễn Xuân: Chữ ở cùng vị trí ở vế trên và vế dưới trong câu đối không thể lặp lại giống nhau.
 • Đáp án đúng sẽ nhận được đạo cụ Pháo Hoa Năm Mới và các phần thưởng thú vị khác

VLTKm


• Đuổi Niên Thú •


 • Vào thời điểm nhất định của Lửa Trại Bang Hội, Niên Thú sẽ xuất hiện quấy rối.
 • Sử dụng Pháo Hoa Năm Mới sẽ gây sát thương cho Niên Thú và nhận được điểm.
 • Khi đuổi được Niên Thú sẽ xuất hiện nhiều Bảo Rương, hàng ngày mỗi người thu thập tối đa 15 Bảo Rương.
 • Bang Hội đồng lòng, gây sát thương càng cao cho Niên Thú, đại hiệp tham gia hoạt động Đuổi Niên Thú sẽ nhận được nhiều lợi tức đấu giá.
 • Kết thúc hoạt động, đại hiệp nhận được điểm cao nhất của Bang Hội trong ngày sẽ nhận được danh hiệu Người Diệt Niên Thú.

VLTKm


VLTKm


• Phần Thưởng •


Mở Rương Niên Thú ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm như:

 • Ngoại trang Đầu Sức Lộc Giác (hạn dùng 30 ngày, dành cho các máy chủ đã mở giới hạn cấp 109 trở lên).
 • Đá Hồn Niên Thú - Sơ (Áp dụng cho máy chủ đã mở cấp 69).
 • Tẩy Tủy Kinh - Thượng (Sử dụng có thể tăng 10 điểm tiềm năng mỗi loại).
 • Thủy Tinh.
 • Rương Hoàng Kim.
 • Điểm Cống Hiến.

VLTKm

VLTKm

Top