Thức tỉnh kỹ năng Đồng hành

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Chào đón phiên bản mới với nhiều cập nhật thú vị, quý đại hiệp hãy chuẩn bị bằng cách nâng cao sức mạnh của riêng mình thông qua thức tỉnh kỹ năng đồng hành. Chi tiết về tính năng này như sau:

  • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì cập nhật phiên bản mới Ngọa Hổ Tàng Long.
  • Điều kiện xuất hiện: Máy chủ đã mở giới hạn Lv169 và đồng hành SSS, đồng hành SSSS đã thức tỉnh tiềm năng.
  • Đồng Hành SSSS cần 5 “Đạo cụ Đồng Hành SSS chỉ định”.
  • Đồng Hành SSS cần 5 “Đạo cụ Đồng Hành SS chỉ định”.
  • Đạo Cụ Đồng Hành là đạo cụ chưa dùng, đặt ở hành trang.

  • Đồng hành sau khi thức tỉnh sẽ nhận ngẫu nhiên “kỹ năng thức tỉnh” tương ứng với ngũ hành của đồng hành.
  • Có thể dùng Vũ Khí Bổn MạngTẩy Tủy Đơn tương ứng để tiến hành tẩy lại kỹ năng thức tỉnh.
  • Sau khi tẩy lại sẽ nhận ngẫu nhiên loại kỹ năng tương ứng với thuộc tính ngũ hành của đồng hành.
  • Nếu cấp kỹ năng tẩy lại thấp hơn cấp trước khi tẩy sẽ hoàn trả nguyên liệu nâng cấp chênh lệch giữa các cấp.

  • Có thể sử dụng Đạo Cụ Đồng Hành chỉ định và Tư Chất Đơn để tăng cấp kỹ năng thức tỉnh.

Các thắc mắc liên quan, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.