Sự kiện mừng phiên bản mới

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Tưng bừng chào đón phiên bản mới Dương Danh Tứ Hải, quý đại hiệp và bằng hữu hãy nhanh tay tham gia chuỗi sự kiện mừng phiên bản với vô số nội dung hấp dẫn và quà tặng giá trị liên thành. Thông tin cụ thể như sau:

Rương lửa trại mừng phiên bản

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 06/03/2020 - 23:59 ngày 08/03/2020.
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia Lửa Trại Bang Hội tại Lãnh Địa Bang sẽ xuất hiện nhiều Rương Mừng Lễ quý giá.
  • Trước thời gian Vấn Đáp sẽ xuất hiện 1 đợt.
  • Sau thời gian Vấn Đáp sẽ xuất hiện 2 đợt.
 • Nhân vật tham gia nhặt Rương Mừng Lễ để nhận nhiều vật phẩm giá trị.

Gói quà Dương Danh Tứ Hải

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 06/03/2020 - 23:59 ngày 18/03/2020.
 • Trong thời gian hoạt động, tại giao diện Phúc Lợi – Quà Dương Danh Tứ Hải sẽ hiển thị các gói mua hấp dẫn, mang đến cơ hội sở hữu những bảo vật quý hiếm.

 • Khi mua các gói quà hấp dẫn tại sự kiện Phúc Lợi – Quà Dương Danh Tứ Hải, quý đại hiệp cần lưu ý một số thông tin quan trọng như sau:
  • Gói Quà Dương Môn Ấm Áp có thể mua được 5 lần, mỗi ngày mua tối đa 1 lần. Sau khi mua sẽ nhận được gói quà với giá trị lên đến 600.000 VNĐ.
  • Các gói Quà Dương Môn Tôn Kính, Quà Dương Môn Vinh Quang, Quà Dương Môn Hào Hoa có thể mua tối đa 1 lần trong suốt thời gian sự kiện. Sau khi mua có thể nhận được gói quà với giá trị lên đến 5,000,000 VNĐ.
  • Gói Quà Dương Môn Vui Vẻ, Quà Dương Môn Rộn Ràng có thể mua tối đa 1 lần.
  • Với máy chủ đã mở giới hạn Lv89 trở lên, khi mua gói quà Dương Môn Tôn Kính sẽ sở hữu Ngoại Trang Thú Cưỡi Truy Phong (Lạc Đà) hoàn toàn mới.

 • Đặc biệt, khi mua các gói quà đạt đến mốc nhất định sẽ nhận thêm phần thưởng cực chất.
  • Mua 5 lần Quà Dương Môn Ấm Áp sẽ nhận được Hộp Chọn 20000 Chân Khí/Nguyên Khí/Cống Hiến.
  • Mua 4 phần quà có mệnh giá khác nhau sẽ nhận thêm Thú Cưng Gia Viên Tiểu Tùng Thử (180 ngày). Trong đó Quà Dương Môn Tôn Kính, Quà Dương Môn Vinh Quang, Quà Dương Môn Hào Hoa có cùng mệnh giá nên khi mua cả 3 loại cũng chỉ được tính là 1 trong 4 mệnh giá khác nhau.

 • Mua hết loại và số lượng các gói quà sẽ nhận thêm Quân Thiên Thất Diệu Lệnh (3 ngày).
 • Tùy theo thời gian và giới hạn cấp độ máy chủ mà các gói quà chọn tương ứng hoặc các phần thưởng đạt mốc sẽ hiển thị vật phẩm khác nhau. Chi tiết xem cụ thể trong giao diện trò chơi.

Gói đầu tư Dương Danh Tứ Hải

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 06/03/2020 - 23:59 ngày 15/03/2020.
 • Trong thời gian trên, quý đại hiệp có thể mua Gói Đầu Tư Dương Danh Tứ Hải trị giá 200.000 VNĐ, vào các mốc ngày đăng nhập sẽ nhận hoàn trả, tổng cộng lên đến 6.400 Nguyên Bảo.
 • Quá trình tham gia không cần đăng nhập liên tục và không giới hạn thời gian nhận.
 • Tuy nhiên, đại hiệp phải nhận thưởng Nguyên Bảo của mốc ngày trước mới có thể tiếp tục tính lượt đăng nhập nhận thưởng được ở các mốc ngày tiếp theo.

Reset x2 các gói nạp Nguyên Bảo

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 06/03/2020 - 23:59 ngày 16/03/2020.
 • Trong thời gian sự kiện, khi đăng nhập sẽ được làm mới ưu đãi x2 cho các gói nạp Nguyên Bảo.
 • Chỉ được làm mới 1 lần duy nhất.
 • Không áp dụng cho các gói 5,000,000 VNĐ và 10,000,000 VNĐ tại các kênh nạp.
 • Lưu ý: Với các gói Nguyên Bảo chưa sử dụng ưu đãi x2, trong thời gian sự kiện sẽ không thay đổi.

VLTKM

Giảm giá Kỳ Trân Các

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 06/03/2020 - 23:59 ngày 16/03/2020.
 • Trong thời gian sự kiện tại giao diện Kỳ Trân Các sẽ xuất hiện mục Mua Giới Hạn - mở bán vật phẩm với giá ưu đãi, quý đại hiệp hãy nhanh tay sở hữu các vật phẩm có giá trị.
 • Đặc biệt, trong đợt giảm giá này đại hiệp có thể sở hữu Thiên Kiếm Lệnh với giá 1,500 Nguyên Bảo.

Ưu đãi nguyên liệu Phi Phong

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 06/03/2020 - 23:59 ngày 13/03/2020.
 • Trong thời gian sự kiện tại Kỳ Trân Các sẽ xuất hiện Ưu đãi Ngân Sức bán các loại nguyên liệu dành cho Phi Phong, quý đại hiệp hãy nhanh tay sở hữu các vật phẩm hữu ích nhé.