Cập Nhật Khác

Quân Hàm Thần Thoại Tứ Tinh

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 30/10/2023
 • Ra mắt Quân Hàm mới Thần Thoại Tứ Tinh

Môn Khách Trương Tam Phong

  • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 30/10/2023
  • Điều kiện khai mở
   • Máy chủ đã mở Giới hạn cấp

Nạp năng lượng trang bị Bạch Kim

  • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 30/10/2023
  • Máy chủ đã mở giới hạn cấp
  • Trang bị Bạch Kim chưa tăng bậc có thể dùng Hòa Thị Bích tiếp tục nạp năng lượng cho trang bị Bạch Kim

 • Trang bị Bạch Kim sau khi nạp năng lương khi tăng bậc sẽ không tiêu hao Hòa Thị Bích mà chỉ tiêu hao Tùy Hầu Châu.

 

Ưu hóa tạo mới Quái ở bản đồ PK Tông Sư

  • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 30/10/2023
  • Giảm tỷ lệ tạo mới quái trong các bản đồ PK Tông Sư để tạo sự cân bằng giữa bản đồ PK và bản đồ thường

Bỏ qua nhiệm vụ chính tuyến

  • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 30/10/2023
  • Đại hiệp đăng nhập vào máy chủ ngày thứ 2 của máy chủ đã khai mở có thể bỏ qua nhiệm vụ chính tuyến thứ 1,
  • Từ sau ngày thứ 3, khi đăng nhập Đại hiệp có thể bỏ qua nhiệm vụ chính tuyến thứ 2

Ra mắt Trang bị Thú Cưỡi Bậc 13

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể liên hệ đến hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng hoặc hotline 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.