Trang Bị Mới

Trang Bị Kim Cương

  • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 30/10/2023
  • Điều kiện tham gia:
   • Máy chủ đã mở giới hạn Tông Sư 59
  • Nội dung tính năng:
   • Máy chủ thỏa điều kiện mở Trang bị Bạch Kim thì tại giao diện Trang bị sẽ xuất hiện tính năng Tôi Hỏa

 • Tôi hỏa Trang bị có thể giúp thăng cấp trang bị Bạch Kim thành trang bị Kim Cương

 • Để Tôi hỏa trang bị cần tiêu hao Đồ Phổ Kim Cương tương ứng với trang bị và Bổ Thiên Thạch

 • Trang bị Kim Cương có thuộc tính Cộng Hưởng riêng biệt, thuộc tính Cộng Hưởng cần số bậc Kim Cương của tất cả trang bị trong Bộ đạt số bậc cộng hưởng tương ứng mới có thể kích hoạt

 • Số bậc Tôi hỏa ảnh hưởng bởi số bậc của trang bị Bạch Kim, ví dụ trang bị Bạch Kim Tông Sư bậc 6 sẽ tương ứng với Kim Cương bậc 1. Số bậc Bạch Kim chưa đạt bậc tương ứng thì sẽ không thể Tôi hỏa tăng số bậc Trang bị Kim Cương

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể liên hệ đến hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng hoặc hotline 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.