Tính Năng Mới

Ngũ Hành Huyền thông

  • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 30/10/2023
  • Điều kiện tham gia:
   • Máy chủ đã mở giới hạn Lv159
  • Nội dung tính năng:
   • Máy chủ thỏa điều kiện mở Ngũ Hành Huyền Thông thì tại giao diện Kỹ Năng sẽ xuất hiện tính năng Huyền Thông

  • Sau khi mở hệ thống Huyền Thông, có thể học Sách Kỹ Năng Huyền Thông nhận điểm kỹ năng Huyền Thông

  • Huyền Thông chia Ngũ Hành, cùng lúc chỉ có thể chọn một hệ Huyền Thông để tu luyện, có thể tái lập chọn lại Ngũ Hành Huyền Thông để tu luyện

  • Mỗi hệ Huyền Thông có 6 kỹ năng để tu luyện, cần cộng điểm kỹ năng tối đa của kỹ năng bên dưới mới có thể nâng kỹ năng bên trên

   • Kỹ năng ở trung tâm chính là kỹ năng Huyền Thông, vị trí này không cần cộng điểm, cấp Kỹ năng Huyền Thông ảnh hưởng bởi Điểm Huyền Thông đã dùng, cứ 10 điểm Huyền Thông sẽ tăng 1 Cấp kỹ năng Huyền Thông, tối đa 3 cấp

 

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể liên hệ đến hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng hoặc hotline 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.