Hoạt Động Mới

Trục Lộc Chiến mùa 7 - Hồi Mộng Sơn Hà

 • Thời gian ra mắt: 12h00 ngày 31/10/2023
 • Nội dung hoạt động:
  • Hình ảnh bản đồ Hồi Mộng Sơn Hà:

Bách Chiến Lâu Lan

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 30/10/2023
 • Điều kiện tham gia:
  • Các máy chủ đã mở Trục Lộc Chiến, 
  • Tối thứ tư 22:00 mở hoạt động, Trục Lv149 sẽ mở luân phiên với Đạt Ma Động, Trục Lv159 sẽ mở luân phiên với Đạt Ma Động và Tương Phàn Chiến.
 • Nội dung tính năng:
  • Bách Chiến Lâu Lan là tính năng Bang Hội được mở vào lúc 22h00 hằng ngày
  • Vào 22h00, Bang hội đủ tư cách sẽ có quyền tham gia
  • Tư cách tham gia Bách Chiến Lâu Lan sẽ dựa theo xếp hạng tổng kết của Võ Lâm Minh Chủ hang tuần
  • Bách Chiến Lâu Lan được chia làm 3 tầng. Khi vào bản đồ tầng 2 và tầng 3 thì Đại hiệp cần đạt yêu cầu Quân Hàm, trong đó tầng 3 mỗi Bang hội chỉ được vào 8 người đủ yêu cầu Quân Hàm
  • Khi bắt đầu sẽ gửi thư thông báo bản đồ Đại hiệp có thể vào, tư cách tham gia lấy chuẩn theo nội dung thư

 • Các khu vực của Bách Chiến Lâu Lan:
 • Ngoài Sa Mạc:
  • Bang hội gây nhiều sát thương nhất cho Thủ Thành Cơ Giáp ở Ngoài Sa Mạc sẽ chiếm được cứ điểm và có thể tiến đánh Lâu Lan Di Tích
  • Thủ Thành Cơ giáp có thể được tranh đoạt nhiều lần, nếu bị bang khác chiếm lĩnh thì bang hội sẽ mất tư cách vào tầng 2 Lâu Lan Di Tích
  • Chiếm lĩnh Thủy Nguyên ở Ngoài Sa Mạc sẽ giúp cung cấp Nguồn Nước Dồi dào cho bang hội
 • Di Tích Lâu Lan:
  • Trong Di Tích Lâu Lan sẽ có 5 cơ quan, bang hội gây ra sát thương cao nhất cho mỗi cơ quan sẽ chiếm lĩnh cơ quan đó
  • Bang hội chiếm lĩnh 2 cơ quan có thể vào Vương Thành Lâu Lan
  • Cơ quan có thể tranh đoạt nhiều lần, không chiếm lĩnh đũ 2 cơ quan sẽ mất tư cách vào Vương Thành
 • Vương Thành Lâu Lan:
  • Vương Thành có Cấm Quân Bất Diệt
   • Khi Cấm Quân bị tiêu diệt Đại hiệp ra đòn cuối sẽ nhận được Sa Lệnh
   • Đại hiệp có Sa Lệnh sẽ nhận hiệu quả vô địch trong một thời gian nhưng sẽ không thể dùng thú cưỡi
   • Sau khi Đại hiệp có Sa lệnh bị tiêu diệt thì Sa lệnh sẽ chuyển sang cho Đại hiệp diệt
 • Quy tắc hồi sinh:
 • Toàn bộ đại hiệp tử vong sẽ hồi sinh ở Ngoài Sa Mạc
 • Sa Lệnh:
 • Hoạt động kết thúc, Bang hội của Đại hiệp giữ Sa Lệnh sẽ chiếm Vương Thành Lâu Lan
 • Đại hiệp giữ Sa lệnh có thể nhấn nút Chi Viện để gửi tín hiệu cho các Đại hiệp khác cùng Bang đến chi viện và bảo vệ Sa lệnh
 • Điểm hoạt động:
 • Đạt Sa Lệnh và sở hữu Sa Lệnh thì Bang hội sẽ nhận được nhiều điểm
 • Chiếm lĩnh và bảo vệ thành công Cơ quan thủ thành, Nguồn Nước, Cơ quan tầng 2 và đoạt xe Quân Nhu sẽ nhận được điểm nhất định.
 • Hạng điểm:
 • Hoạt động kết thúc, bang giữ Sa Lệnh sẽ nhận được nhiều điểm, các bang còn lại sẽ xếp hạng theo điểm, mở Đấu giá theo xếp hạng

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể liên hệ đến hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng hoặc hotline 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.