Hệ Thống Mới

Hệ Thống Thái Đẩu

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 30/10/2023
 • Nội dung tính năng:
  • Thái Đẩu là trục cấp kế tiếp sau khi Đại hiệp đạt Tông Sư 99
  • Đại hiệp đạt tới đẳng cấp Thái Đẩu sẽ khai mở thêm nhiều hệ thống mới, cụ thể:
  • Trang bị cấp Thái Đẩu
  • Hệ thống Mệnh Khí
  • Trang bị Thái Đẩu:
   • Trang bị Thái Đẩu cũng được chia theo từng cấp và có thể chế tạo thông qua Kiến trúc Bang hội

 • Trang bị Thái Đẩu sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống Tăng Sao và Thuộc tính Ngũ Hành cho trang bị
 • Hệ thống Tăng Sao của Thái Đẩu yêu cầu Đại hiệp phải đạt 100% độ Luyện Sao ở vị trí Sao tương ứng thì mới có thể tiếp tục Tăng Sao cấp Thái Đẩu
 • Trang bị Hoàng Kim – Bạch Kim có thể được Tăng Bậc tương ứng ở cấp Thái Đẩu

Hệ Thống Mệnh Khí

 • Mệnh Khí là  trang bị mới cấp Thái Đẩu, có thuộc tính cơ bản, thuộc tính ngẫu nhiên, kỹ năng

 • Tinh Luyện Mệnh Khí:
 • Tinh luyện có thể tăng thuộc tính căn bản, tinh luyện sẽ tiêu hao Tinh Luyện Thạch và Tu Vi

 • Dung Hồn Mệnh Khí:
 • Dung hồn có thể thay đổi thuộc tính ngẫu nhiên của Mệnh Khí. Dung hồn cần tiêu hao Mệnh khí (nếu Mệnh khí có kỹ năng thì sẽ trả lại 1 Mệnh khí kỹ năng không có thuộc tính ngẫu nhiên)

  • Mệnh khí sau khi dung hồn có xác suất lớn kế thừa thuộc tính Mệnh Khí chính phụ, cũng có xác suất tạo ra thuộc tính mới, số dòng thuộc tính sẽ quyết định theo giá trị Mệnh khí. Sau khi Dung hồn có thể chọn thuộc tính cũ hoặc mới

 • Cộng hưởng Mệnh Khí:
  • Cộng hưởng có thể tăng cấp kỹ năng của Mệnh Khí
  • Cộng hường cần tiêu hao Mệnh Khí cùng kỹ năng, Cộng Minh Thạch và Tu Vi

  • Chắt Lọc Mệnh Khí:
  • Chắt lọc có thể chặt lọc kỹ năng trên Mệnh Khí
  • Kỹ năng được chắt lọc có thể dùng để cộng hưởng Mệnh Khí cùng kỹ năng

  Hệ Thống Tinh Uẩn

  • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 30/10/2023
  • Nguồn gốc:
   • Tinh Linh-Quân Thiên Tinh Uẩn: sinh ra ở Trục Lv179 trở lên trong hoạt động Trục Lộc Chiến
   • Tinh Linh-U Thiên Tinh Uẩn: sinh ra ở Trục Tông Sư 49 trong hoạt động Bách Chiến Lâu Lan
  • Nội dung tính năng:
  • Tinh Uẩn có thể dùng để Khảm nạm vào Trang bị thay thế cho Đá Hồn

  • Tinh Uẩn có thể mang đi Tinh Di
  • Ghép Tinh Uẩn:
  • Khi ghép Tinh Uẩn cần tiêu hao một số Đá Hồn LV4 chỉ định
  • Đá hồn LV4 có thể tùy chọn 9 viên trong 3 loại Đá Hồn chỉ định để mang đi ghép Tinh Uẩn

  • Thuộc tính Tinh Uẩn:
  • Tinh Uẩn sau mỗi lần Tinh Di sẽ tạo lại thuộc tính ngẫu nhiên và cấp
  • Cấp Tinh Uẩn được chia thành: Thái Ất, Thiên Ất, Hạ Viên, Trung Viên, Thượng Viên

  Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể liên hệ đến hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng hoặc hotline 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.