Thí Luyện Ảo Cảnh

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Nhằm mang lại nhiều niềm vui cho quý đại hiệp trên con đường hành tẩu giang hồ và chào đón phiên phiên bản mới, Bổn Trang xin giới thiệu đến quý đại hiệp tính năng mới Thí Luyện Ảo Cảnh. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian ra mắt: Từ 04h00 ngày 22/07 - 23h59 ngày 28/07/2021.
 • Điều kiện tham gia:
  • Máy chủ đã mở giới hạn Lv89.
  • Đại hiệp đạt Lv 20 trở lên có thể tham gia.
 • Nội dung hoạt động:
  • Thí Luyện Ảo Cảnh là bản đồ tu luyện dành cho đại hiệp vượt Ảo Cảnh.
  • Thí Luyện Ảo Cảnh yêu cầu tổ đội 3 người để có thể tham gia.
  • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày có thể tham gia 01 lần.
  • Ảo Cảnh giới hạn công lực, mỗi đại hiệp chỉ có 1 mạng duy nhất.
  • Khi bắt đầu tiến vào Ảo Cảnh sẽ được tự do chọn lựa môn phái trong danh sách môn phái mà hệ thống đưa ra.

   • Mỗi tầng Ảo Cảnh cần lắp đầy 100% thanh tiến độ xem như thông qua ải.

   • Khi vượt ải có cơ hội gặp được các quái Thủ Lĩnh, tiêu diệt thành công quái Thủ Lĩnh sẽ nhận được Rương Sức Mạnh giúp tăng cường năng lực bản thân.

  • Ảo Cảnh bao gồm 10 tầng, mỗi tầng sẽ bao gồm thưởng cơ bản và thưởng vượt tầng lần đầu.
  • Thưởng cơ bản bao gồm điểm Kinh nghiệm và điểm Cống hiến.
  • Thưởng vượt tầng lần đầu là Hòa Thị Bích (khóa), tầng càng cao sẽ nhận được càng nhiều.