Danh Sách Chiến Đội Top 16

 • Stt Chiến Đội Máy Chủ Thành Viên
 • 1 Hào-Kiệt Tâm_Trạng Tên Nhân Vật 1
  Tên Nhân Vật 2
  Tên Nhân Vật 3
 • 2 NhậtNguyệt Vô-Kỵ-kk 1,663,701,447
 • 2 NhậtNguyệt Vô-Kỵ-kk 1,663,701,447
 • 2 NhậtNguyệt Vô-Kỵ-kk 1,663,701,447
 • 2 NhậtNguyệt Vô-Kỵ-kk 1,663,701,447
 • 3 Ăn_Nhậu Ớt_XO 1,659,609,596
 • 4 HuynhĐệ -_-_ZEUS_-_- 1,658,972,626
 • 5 _Càn-Khôn_ CẩmY-KỳChủ 1,625,283,124

ONE Champion

S1 - Thái Sơn

Thành Viên 1

Thành Viên 1

Thành Viên 1

ONE Champion

S1 - Thái Sơn

Thành Viên 1

Thành Viên 1

Thành Viên 1

Nữ Loli

Nữ Tiêu Chuẩn

Nam Tiêu Chuẩn

Nam Cường Tráng