Tính năng

Tính năng Truyền Công Bang Hội

Truyền Công Bang Hội là tính năng dành cho các thành viên trong cùng Bang hội, sau khi truyền công thì cả 2 nhân vật sẽ nhận được thêm nhiều điểm kinh nghiệm quý báu.

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật đã gia nhập Bang hội.
 • Nhân vật truyền công có cấp độ 30 trở lên.
 • Nhân vật nhận truyền công có cấp độ 15 trở lên.
 • Nhân vật truyền công và nhận truyền công phải chênh lệch từ 3 cấp trở lên.
 • Chỉ có thể truyền công giữa các thành viên cùng Bang hội.
 • Mỗi ngày, nhân vật chỉ có thể truyền công 1 lần và nhận truyền công 2 lần.
 • Nhân vật nhận truyền công sẽ được kinh nghiệm nhiều hơn nhân vật truyền công.

Cách thức tham gia

 • Cách 1: Tại giao diện Thành Viên Bang Hội, ấn chọn thành viên mà đại hiệp mong muốn, sau đó chọn truyền công hoặc xin được truyền công.

vltkm

 • Cách 2: Ấn xem thông tin nhân vật, sau đó chọn truyền công hoặc xin truyền công.

vltkm

 • Nếu đối phương đồng ý, cả 2 nhân vật sẽ được đưa về bản đồ Bang hội và bắt đầu tiến hành truyền công.

vltkm

vltkm

 • Mỗi ngày, nhân vật chỉ có thể truyền công 1 lần và nhận truyền công 2 lần.

vltkm

Phần thưởng

 • Điểm kinh nghiệm.
 • Điểm cống hiến Bang hội.

vltkm