Tính năng

Tính năng Tỉ Võ Chiêu Thân

Phiêu bạt trên cõi giang hồ rộng lớn, việc tìm được đối tượng yêu thương, cùng thấu hiểu, sẻ chia và sánh vai vượt qua những thử thách cam go luôn là điều các cao thủ giang hồ mong mỏi. Với tính năng Tỉ Võ Chiêu Thân, quý đại hiệp sẽ dễ dàng tìm được ý trung nhân không chỉ tâm đầu ý hợp mà còn tài sắc vẹn toàn, cùng nhau song hành trên con đường hành hiệp.

Tổng quan hoạt động

Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 50 trở lên tại các máy chủ đã mở liên server.

Tỉ Võ Chiêu Thân không ràng buộc giới tính nhân vật. Tất cả nhân vật nam nữ đều có thể mở hoạt động, tham gia thi đấu và kết duyên.

Vì chốn giang hồ luôn biến động không ngừng, tính năng Tỉ Võ Chiêu Thân sẽ chỉ tổ chức ở một vài thời điểm nhất định. Thời gian đóng, mở tính năng sẽ được thông báo sau.

VLTKm

Đăng Ký Mở Chiêu Thân

VLTKm

Sau khi hoạt động ra mắt, đại hiệp đủ điều kiện có thể đến NPC Yên Nhược Tuyết (Tương Dương) để tiến hành mở Chiêu Thân.

Có thể chọn lựa loại hình Chiêu Thân gồm Chiêu Thân Toàn Máy Chủ và Chiêu Thân Bang Hội. Tùy theo loại hình được chọn mà số lượng Nguyên Bảo tiêu hao sẽ khác nhau.

VLTKm

Ngoài ra, người mở Chiêu Thân cũng có thể giới hạn đối tượng tham gia Tỉ Võ Chiêu Thân theo cấp độ, quân hàm.

Mỗi máy chủ chỉ được mở 1 Chiêu Thân Toàn Máy Chủ hàng tuần. Mỗi Bang hội chỉ được mở 1 Chiêu Thân Bang hội hàng tuần.

Đại hiệp đăng ký trước sẽ được sắp xếp mở tỉ võ trước. Đăng ký sau sẽ được dời sang các tuần tiếp theo. Mỗi loại hình khi đạt tối đa 4 lần mở Chiêu Thân thì sẽ không thể đăng ký tiếp.

Tỉ Võ Chiêu Thân

Lúc 20:30 Chủ Nhật hàng tuần, đại hiệp đủ điều kiện có thể đến NPC Yên Nhược Tuyết (Tương Dương) để báo danh tham gia tỉ võ.

Mỗi đại hiệp không thể báo danh vào nhiều lôi đài Chiêu Thân. Trước thời gian thi đấu có thể bỏ cuộc báo danh. Người mở Chiêu Thân hiện tại và những người đã đăng ký mở Chiêu Thân các đợt sau cũng sẽ không thể báo danh thi đấu.

Mỗi trận tỉ võ giới hạn 128 người báo danh tham gia sớm nhất. Những người báo danh sau có thể vào giao diện Quan Chiến để xem thi đấu.

Thi đấu Tỷ Võ Chiêu Thân bỏ qua ngũ hành tương khắc, thuộc tính nhân vật. Hệ thống sẽ dựa vào môn phái mà thiết lập lực chiến ngang bằng và thuộc tính nhân vật phù hợp cho tất cả các đối thủ.

Tỉ võ theo quy tắc lôi đài, người thắng được vào vòng trong, người thua sẽ bị loại trực tiếp.

Tất cả đại hiệp tham gia tỉ võ sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm.

VLTKm

8 nhân vật mạnh nhất sẽ được vào vòng Chung Kết, thi đấu tại lôi đài Hoa Sơn Luận Kiếm.

Đại hiệp thắng cuộc Chung Kết sẽ nhận được Vật Định Tình, có thể đến gặp người mở Chiêu Thân để cầu thân.

Vật Định Tình & Danh Hiệu Chiêu Thân

VLTKm

Đại hiệp thắng cuộc Chung Kết Tỉ Võ Chiêu Thân sẽ có thời gian 3 ngày để tổ đội cùng người mở Chiêu Thân và sử dụng vật phẩm Vật Định Tình để cầu thân.

Đại hiệp sử dụng Vật Định Tình sẽ có thể đặt danh hiệu hồng cho mình và người Chiêu Thân.

Sau khi sử dụng Vật Định Tình thành công, trong giao diện Hảo Hữu và kênh đối thoại Hảo Hữu sẽ có dấu hiệu đặc biệt.

VLTKm

Nếu gặp trắc trở trong quan hệ, đại hiệp có thể đến NPC Yên Nhược Tuyết để hủy bỏ quan hệ Chiêu Thân. Người đã hủy bỏ quan hệ Chiêu Thân mới có thể tiếp tục tham gia Chiêu Thân với người khác.