Tính năng

Lửa Trại Bang Hội

Lửa Trại Bang Hội là tính năng vô cùng độc đáo, vừa mang lại vô số kinh nghiệm hữu ích, vừa giúp tình bằng hữu giữa các thành viên cùng Bang hội thêm phần gắn kết.

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật đạt cấp 11 trở lên.
 • Đã gia nhập Bang hội.

Cách thức tham gia

vltkm

 • Thời gian lửa trại: 19:15 - 19:25 hàng ngày.
 • Đến thời gian lửa trại, nhân vật vào giao diện Hoạt Động, chọn tham gia tính năng Lửa Trại Bang Hội để di chuyển về Bang của mình.
 • Hoặc nhân vật cũng có thể chọn giao diện Bang hội và chọn nút Về Bang Hội.
 • Khu vực bản đồ Bang hội sẽ xuất hiện lửa trại, thành viên ở gần xung quanh sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm quý giá.
 • Thành viên có thể dùng Rượu để tăng thêm kinh nghiệm nhận được.
 • Ngoài ra, trong quá trình lửa trại, thành viên Bang hội có thể tham gia trả lời những câu hỏi trắc nghiệm vui nhộn.
 • Trả lời đúng từ 2 câu trở lên sẽ được tham gia Đổ Xúc Xắc.
 • Các thành viên Đổ Xúc Xắc được điểm cao nhất sẽ nhận thêm phần thưởng.

vltkm

vltkm

vltkm

vltkm

Phần thưởng

 • Điểm kinh nghiệm.
 • Điểm cống hiến Bang hội.
 • Rương Bang hội.

vltkm

vltkm