Tính năng

Khám phá hệ thống Sư Đồ

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Khi máy chủ mở giới hạn cấp 59, Hệ Thống Sư Đồ sẽ chính thức ra mắt. Tham gia bái sư, nhận đồ đệ, quý đại hiệp sẽ được làm thêm nhiều nhiệm vụ với phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Quy tắc sư đồ

 • Khi mở giới hạn cấp 59 sẽ mở hệ thống sư đồ.
 • Nhân vật cấp 20 trở lên có thể bái sư.
 • Nhân vật cấp 50 trở lên có thể nhận đồ đệ.
 • Khoảng cách cấp độ giữa sư phụ và đồ đệ phải từ 5 cấp trở lên.
 • Đại hiệp vào giao diện Hảo Hữu, chọn mục Sư Đồ.

vltkm

 • Chọn bái sư hoặc nhận đồ đệ tùy theo ý thích.
 • Cùng lúc, nhân vật chỉ có thể chọn bái sư hoặc nhận đồ đệ.
 • Mỗi lần nhận đồ đệ thành công cần phải chờ 7 ngày mới được nhận đồ đệ kế tiếp. Riêng 2 đồ đệ đầu tiên không cần chờ.

vltkm

vltkm

Nhiệm vụ sư đồ

 • Khi hoàn tất bái sư hoặc nhận đồ đệ sẽ xuất hiện giao diện nhiệm vụ sư đồ.

vltkm

vltkm

 • Đồ đệ hoàn thành nhiệm vụ có thể chọn hồi đáp sư phụ.
 • Khi hồi đáp thành công, sư phụ sẽ nhận được điểm danh vọng, đồ đệ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với nhiệm vụ.
 • Điểm danh vọng có thể mua các vật phẩm tại Kỳ Trân Các.

vltkm

Xuất sư

 • Sau 14 ngày kể từ khi bái sư, những đồ đệ hoàn thành từ 50 nhiệm vụ trở lên sẽ được phép xuất sư.
 • Hoàn thành 60 nhiệm vụ trở lên khi xuất sư sẽ được xếp hạng Kiệt Xuất.
 • Khi xuất sư, đồ đệ và sư phụ sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

vltkm

Hủy sư đồ

 • Có thể đến Vong Ưu Đảo gặp Thượng Quan Phi Long để hủy quan hệ sư đồ.
 • Sau khi chọn hủy thì 24 giờ sau việc hủy mới có tác dụng.
 • Đồng thời, sau khi hủy thì phải chờ sau 24 giờ mới có thể nhận đồ đệ hoặc bái sư.