Tính năng

Khai mở Bạch Hổ Đường Liên Server

Bạch Hổ Đường - Thánh địa đầy thử thách nay sẽ càng thêm lôi cuốn với cập nhật mới, cho phép các Bang hội liên server cùng tham chiến, tranh tài cao thấp. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian & đối tượng tham gia

Thời gian ra mắt tính năng: Sau bảo trì ngày 07/03/2017.

Thời gian mở tính năng: Các máy chủ ra mắt từ 89 ngày trở lên và đã mở liên server.

Đối tượng tham gia: Bang hội gây sát thương cao nhất lên Boss Bạch Hổ Đường tầng 4.

Nội dung hoạt động

Bang hội gây sát thương cao nhất lên Boss Bạch Hổ Đường tầng 4 sẽ đạt được tư cách tham chiến vào Bạch Hổ Đường tầng 5.

Tại Bạch Hổ Đường tầng 5, các Bang hội thuộc cụm liên server sẽ có cơ hội giáp mặt và chiến đấu với nhau.

Bạch Hổ Đường tầng 5 chia thành Ngoại Viên và Chính Điện với bản đồ tương tự tầng 2 - 4.

Tại Ngoại Viên các Bang hội sẽ phải khiêu chiến với Boss Lôi (Phân Thân).

Đến thời gian nhất định có thể đến Chính Điện để đánh bại Boss Thần Bí Nhân Lôi.

VLTKm

VLTKm

Bang hội tiêu diệt Boss hoặc chiến thắng cuối cùng đều có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng như Đá Hồn Lôi, Sách Đồng Hành cấp 4, Sách Đồng Hành cấp 5, Phụ Ma Thạch cấp 2...

Tất cả vật phẩm thưởng sẽ đưa vào hệ thống Đấu Giá Bang Hội và chia đều lợi tức cho các thành viên tham gia.

VLTKm

VLTKm

VLTKm