Tính năng

Hướng dẫn chi tiết về Mắt Diều Hâu

1. Giới Thiệu Về Mắt Diều Hâu

Mắt Diều Hâu là một biện pháp kỹ thuật trong trò chơi điện tử trên mạng Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ("Trò Chơi"), tồn tại song song với tính năng bày bán và đấu giá vật phẩm ảo trong Trò Chơi.

Mắt Diều Hâu ra đời dựa trên (i) nhu cầu của những người chơi chân chính mong muốn được trải nghiệm một sản phẩm, dịch vụ công bằng; (ii) chống lại các hành vi đầu cơ, trục lợi Nguyên Bảo; (iii) ngăn chặn hành vi mua bán trái phép Nguyên Bảo, tài khoản của Trò Chơi; và (iv) giảm thiểu tối đa việc lợi dụng Trò Chơi để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản của người chơi.

2. Nguyên Lý Hoạt Động Của Mắt Diều Hâu

Mắt Diều Hâu hoạt động dựa trên việc thu thập, phân tích các thông tin và thực hiện so sánh, đối chiếu giữa cấp độ nhân vật, thời gian mở máy chủ, hoạt động của nhân vật, số lượng đấu giá/bày bán, số lần đấu giá/bày bán, giá trị đấu giá/bày bán các vật phẩm trong trò chơi so với giá tiêu chuẩn, mặt bằng chung, nhu cầu của nhân vật của người chơi trong máy chủ và các yếu tố khác mà hệ thống thu thập được để tự động phát hiện các giao dịch bất thường, từ đó đưa ra quyết định cảnh báo và/hoặc khấu trừ phần Nguyên Bảo chênh lệch.

Việc thu thập, phân tích các thông tin và thực hiện so sánh, đối chiếu dữ liệu nêu trên được Mắt Diều Hâu thực hiện 24/7 đối với toàn bộ các giao dịch, nhân vật, hành vi của nhân vật trong trò chơi.

3. Giao Dịch Bất Thường

Một giao dịch được Mắt Diều Hâu đánh giá là bất thường dựa trên nhiều yếu tố theo đúng Nguyên Lý Hoạt Động Của Mắt Diều Hâu, cụ thể như sau:

Một vật phẩm A có giá gốc là 1.000 Nguyên Bảo, trong gian đoạn đầu khi vật phẩm này vừa mới xuất hiện (ví dụ như tại máy chủ mở cấp độ 6x) thì giá trị sử dụng cao, vì vậy rất nhiều nhân vật khác có nhu cầu sử dụng dẫn đến mức giá bày bán sẽ thường xuyên giao động ở +80% đến +100% nghĩa là từ 1.800 đến 2.000 Nguyên Bảo; như vậy giá chuẩn trong giai đoạn này được Mắt Diều Hâu tính toán có thể là 2.000 Nguyên Bảo.

Khi máy chủ phát triển lên cấp độ cao hơn (ví dụ máy chủ đã phát triển đến cấp độ 8x) nhu cầu về vật phẩm đó đã không còn lớn thì đa phần các nhân vật đều bày bán vật phẩm A với mức giá ngang giá gốc hoặc dao động trong khoảng +/-20%, nghĩa là từ 800 đến 1.200 Nguyên Bảo; theo đó giá chuẩn được Mắt Diều Hâu tính toán trong giai đoạn này ví dụ là 1.000 Nguyên Bảo, ngang với giá gốc.

Tại thời điểm máy chủ đã phát triển đến cấp độ 8x, nếu có bất kỳ nhân vật nào thực hiện bày bán (và có nhân vật khác giao dịch thành công) vật phẩm A với mức giá cao hơn so với giá chuẩn thì Mắt Diều Hâu sẽ tạm thời đánh dấu giao dịch này là Giao Dịch Bất Thường; từ đó, đưa nhân vật liên quan đến giao dịch vật phẩm A vào diện cần theo dõi.

4. Nguyên Tắc Xử Lý Giao Dịch Bất Thường

Đối với các nhân vật có Giao Dịch Bất Thường như đã nêu trên, Mắt Diều Hâu sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hoạt động của nhân vật, cấp nhân vật, số lần bày bán đấu giá, số Nguyên Bảo thực hiện bày bán đấu giá và các thông tin khác theo Nguyên Lý Hoạt Động Của Mắt Diều Hâu.

Tùy thuộc vào các dữ liệu mà Mắt Diều Hâu thu thập được như đã nêu trên, mức độ, tần suất lặp lại của hành vi mà Mắt Diều Hâu sẽ tự động đưa ra quyết định có thực hiện khấu trừ phần Nguyên Bảo chênh lệch (giữa mức giá giao dịch thành công so với mức giá chuẩn) của các Giao Dịch Bất Thường hay không.

Khi Mắt Diều Hâu đã đưa ra quyết định thực hiện khấu trừ Nguyên Bảo đối với các Giao Dịch Bất Thường thì sẽ thực hiện khấu trừ trên các Giao Dịch Bất Thường mà Mắt Diều Hâu đã ghi nhận trước đó.

Như vậy, đối với một nhân vật bị khấu trừ Nguyên Bảo (ví dụ) vào ngày 28/05/2017 thì không phải là do hành động bày bán đấu giá hay thậm chí là Giao Dịch Bất Thường của ngày 28/05/2017 mà là các Giao Dịch Bất Thường đã được thực hiện trước ngày 28/05/2017 (nhưng không xa hơn thời điểm Mắt Diều Hâu chính thức được áp dụng).

Đối với lần khấu trừ đầu tiên, số Nguyên Bảo khấu trừ chỉ mang tính chất cảnh báo, chiếm tỷ trọng thấp so với tổng số Nguyên Bảo chênh lệch của các Giao Dịch Bất Thường. Tuy nhiên, trường hợp sau khi Mắt Diều Hâu đã thực hiện khấu trừ cảnh cáo mà nhân vật vẫn tiếp tục thực hiện các Giao Dịch Bất Thường thì mức độ khấu trừ của các lần tiếp theo sẽ tăng lên.

5. Nguồn Nguyên Bảo

Nguyên Bảo trong Trò Chơi sẽ có được từ hai (2) nguồn sau: (i) tham gia các hoạt động bình thường trong Trò Chơi để nhận được Nguyên Bảo và/hoặc (ii) thực hiện chuyển đổi thông qua hoạt động nạp Nguyên Bảo vào Trò Chơi (vừa nhận được Nguyên Bảo, vừa được tặng thêm Nguyên Bảo, vừa nhận được đặc quyền Kiếm Hiệp – một trong những ưu đãi của Trò Chơi).

Các hoạt động cần sử dụng đến Nguyên Bảo trong Trò Chơi hoàn toàn không phân biệt giữa hai (2) nguồn Nguyên Bảo nêu trên; vì vậy, số Nguyên Bảo mà các nhân vật có được sau một thời gian tham gia trải nghiệm Trò Chơi có thể lớn hơn nhiều lần so với số Nguyên Bảo có được thông qua hoạt động nạp Nguyên Bảo vào Trò Chơi. Ví dụ, một nhân vật trong Trò Chơi có số Nguyên Bảo được nạp vào là 20.000 Nguyên Bảo, nhưng sau khi tham gia trải nghiệm sản phẩm khoảng hai (2) tháng thì tổng số Nguyên Bảo có được, thông qua cả hai nguồn có thể lên đến 200.000 Nguyên Bảo.

Vì các lý do nêu trên (nguyên tắc khấu trừ Nguyên Bảo và nguồn hình thành Nguyên Bảo trong Trò Chơi), số Nguyên Bảo mà nhân vật của người chơi bị khấu trừ (do Giao Dịch Bất Thường) không thể quy đổi ngược lại thành tiền mặt để xem như thiệt hại của người chơi. Cũng cần lưu ý rằng, theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc quy đổi ngược các đơn vị ảo, vật phẩm trong Trò Chơi thành tiền mặt hoặc hiện vật, hiện kim nào khác ngoài Trò Chơi là vi phạm pháp luật.

6. Hiệu Ứng Xấu Khi "Nợ" Nguyên Bảo

Đối với các nhân vật của người chơi khi bị Mắt Diều Hâu thực hiện khấu trừ Nguyên Bảo mà trong tài khoản không còn đủ số lượng Nguyên Bảo cần để khấu trừ thì nhân vật của người chơi sẽ bị ghi nhận là "Nợ" Nguyên Bảo.

Bên cạnh việc ghi nhận "Nợ" Nguyên Bảo, Mắt Diều Hâu sẽ gây ra một số hiệu ứng tiêu cực đối với nhân vật của người chơi (giảm exp, giảm tấn công, giảm kháng, giảm lực chiến) tùy thuộc vào số Nguyên Bảo mà nhân vật "Nợ" cho đến khi Mắt Diều Hâu ghi nhận là đã được hoàn trả đầy đủ như là một hình phạt bổ sung đối với nhân vật của người chơi. Để thực hiện hoàn trả "Nợ" nêu trên, nhân vật của người chơi có thể tham gia các hoạt động trong Trò Chơi để nhận được Nguyên Bảo trong Trò Chơi.

Sau một thời gian áp dụng, thông qua việc ghi nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng, Ban điều hành Trò Chơi nhận thấy rằng, việc ghi nhận các hiệu ứng xấu này của Mắt Diều Hâu gây ra rất nhiều khó khăn cho khách hàng khi tiếp tục trải nghiệm, gắn bó với Trò Chơi. Vì vậy, Ban điều hành đã quyết định loại bỏ bớt hiệu ứng xấu này đối với các nhân vật của người chơi và chỉ giữ lại phần ghi nhận "Nợ" Nguyên Bảo.

7. Hướng Phát Triển Sắp Tới Của Mắt Diều Hâu

Sau năm (5) tháng áp dụng, bên cạnh những giá trị tích cực mà Mắt Diều Hâu đã mang lại cho cộng đồng người chơi chân chính, Ban điều hành nhận thấy rằng Mắt Diều Hâu còn có hạn chế là chỉ có thể tính toán giá chuẩn sau khi nhân vật của người chơi đã thực hiện việc bày bán đấu giá và chỉ có thể hướng dẫn, cảnh báo cho người chơi sau đó thông qua thư thông báo (đối với giá trị Giao Dịch Bất Thường ở mức thấp) và/hoặc thư thông báo khấu trừ Nguyên Bảo (đối với nhân vật tái diễn sau khi đã nhận được thư cảnh báo hoặc giá trị Giao Dịch Bất Thường ở mức cao). Hạn chế này chưa hỗ trợ người chơi phòng tránh tốt hơn việc bị Mắt Diều Hâu đánh giá là Giao Dịch Bất Thường trước khi thực hiện giao dịch.

Trong thời gian tới, Ban điều hành Trò Chơi sẽ nỗ lực làm việc, phối hợp với Nhà sản xuất Trò Chơi để có thể nâng cấp Mắt Diều Hâu hoặc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho các nhân vật của người chơi để tránh gặp phải những bức xúc không đáng có trong quá trình trải nghiệm Trò Chơi mà vẫn đảm bảo được môi trường, cộng đồng lành mạnh, công bằng với tất người chơi.