Tính năng

Hệ thống thành tựu

Trên suốt hành trình bôn tẩu giang hồ, quý đại hiệp sẽ được trải qua vô số nhiệm vụ thú vị, khám phá được nhiều tính năng mới để mở khóa các phần thưởng trong Hệ Thống Thành Tựu hấp dẫn.

  • Nhân vật nhấp vào ảnh đại diện nhân vật ở góc trái.
  • Chọn mục Thành Tựu.
  • Sau đó kiểm tra và nhận thưởng các thành tựu đã đạt được.

vltkm

  • Mỗi loại thành tựu sẽ có nhiệm vụ yêu cầu khác nhau.
  • Càng hoàn thành nhiều thành tựu thì Nguyên Bảo nhận được càng lớn.

vltkm