Tính năng

Hệ thống phân chia lợi tức mới

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Trong phiên bản Quần Anh Tranh Bá ra mắt từ ngày 21/07/2017, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đã tiến hành ưu hóa cơ chế phân chia lợi tức Bang hội. Để quý đại hiệp có thể hiểu rõ hơn lần điều chỉnh vừa qua, Chân Nhi xin phân tích một số chi tiết như sau:

VLTKm

1. Cách phân chia lợi tức Bang hội cũ:

- Hoạt động Bang hội là nét đặc sắc của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, tham gia một số hoạt động có thể nhận phân chia lợi tức đấu giá như: Minh Chủ Võ Lâm, Thương Nhân Lãnh Địa, Công Thành Chiến, Thủy Hoàng Giáng Thế, Danh Tướng... Nhờ nguồn thu phúc lợi Nguyên Bảo trên đã góp phần giảm gánh nặng cho các đại hiệp có kinh tế eo hẹp.

- Trước đây, việc phân chia lợi tức Bang hội dựa vào sát thương cho BOSS để quyết định phần thưởng, lợi tức chia đều cho các thành viên tham gia. Ví dụ: Bang hội 10 thành viên tham gia Thủy Hoàng Giáng Thế nhận được đồng hành Tần Thủy Hoàng tổng trị giá 18.000 Nguyên Bảo, vì thế mỗi thành viên sẽ nhận được 1.800 Nguyên Bảo. Bang hội 5 thành viên nhận được đồng hành Tần Thủy Hoàng, mỗi thành viên sẽ nhận được 3.600 Nguyên Bảo.

2. Cách phân chia lợi tức Bang hội mới:

- Trong lần cập nhật này đã tiến hành điều chỉnh phân chia lợi tức mới tại hoạt động Thủy Hoàng Giáng Thế và Công Thành Chiến, cụ thể được thay đổi như sau:

+ Số người tham gia hoạt động và sát thương BOSS và số người tham gia hoạt động sẽ quyết định phần thưởng và số lượng phần thưởng.

+ Số người tham gia quyết định lợi tức nhận được.

Tức là, chỉ khi số lượng người tham gia hoạt động đủ tiêu chí nhất định mới có thể nhận được lợi tức cao hơn, từ đó tránh việc lợi tức một số Bang hội nhỏ quá nhiều gây mất cân bằng trò chơi.

Việc cập nhật lần này sẽ giúp một mang lại một môi trường giang hồ bình đẳng và công bằng hơn. Tránh tình trạng một số Bang hội may mắn khi tham gia hoạt động chỉ "chạm" vào BOSS có thể mang được nhiều lợi tức hơn so với những Bang hội có hoạt động nghiêm túc, bài bản. Đồng thời cũng là động lực cho các Bang hội nhỏ phấn đấu nâng cao số lượng và chất lượng để có thể nhận được nhiều quyền lợi hơn.

Trong thời gian sắp tới, việc áp dụng phân chia lợi tức đấu giá Bang hội sẽ tiếp tục áp dụng tại tất cả các hoạt động. Mong quý đại hiệp hãy đồng lòng xây dựng Bang hội, đồng thời tích cực tham gia hoạt động nhé!