Tính năng

Hệ thống Bí Kíp Môn Phái

Khi đạt cấp 40 trở lên, hệ thống sẽ mở khóa kỹ năng mới, cho phép nhân vật sử dụng các loại Bí Kíp Môn Phái đặc thù để tăng thêm sức mạnh của các chiêu thức.

Ghép Bí Kíp Môn Phái

Bí Kíp Môn Phái có thể sở hữu được thông qua những cách sau:

 • Tham gia tính năng Thi Đấu Môn Phái để nhận Tín Vật Sư Môn. Sau đó dùng 20 Tín Vật Sư Môn để ghép thành 1 Bí Kíp Môn Phái hoàn chỉnh. Mỗi môn phái sẽ có các loại Tín Vật và Bí Kíp khác nhau.

vltkm

 • Mua Tín Vật hoặc Bí Kíp Môn Phái tại kênh Bày Bán.

vltkm

Sử dụng Bí Kíp Môn Phái

 • Sau khi có Bí Kíp Môn Phái, nhân vật có thể chọn sử dụng và vào giao diện Kỹ Năng - Giang Hồ để quản lý các bí kíp.

vltkm

vltkm

 • Mỗi bí kíp có thể dùng điểm Tu Vi để nâng cấp. Giúp tăng hiệu quả chiêu thức.
 • Mỗi bí kíp sẽ tương ứng với một chiêu thức nhất định của nhân vật.
 • Điểm Tu Vi mỗi 4 phút sẽ tăng 1 điểm và có thể dùng vật phẩm Sách Tu Vi để nhận trực tiếp nhiều điểm Tu Vi.

vltkm

Tu luyện bí kíp

 • Đại hiệp có thể dùng điểm tu vi để tăng cấp bí kíp.
 • Mỗi bí kíp chỉ được tăng tối đa đến cấp 100.
 • Mỗi lần tăng 5 cấp sẽ có tỉ lệ tăng cấp chiêu thức bí kíp.
 • Chiêu thức bí kíp tối đa là 10 cấp.
 • Nếu bí kíp khi tu luyện xong nhưng cấp chiêu thức không ưng ý thì có thể chọn Hủy. Khi Hủy sẽ hoàn trả lại điểm tu vi, đại hiệp có thể dùng để luyện lại bí kíp khác.
 • Nếu bí kíp đã luyện đến cấp 100, đạt cấp chiêu từ 7/10 trở lên thì có thể đột phá để tăng tối đa cấp chiêu thức mà không cần luyện lại.

vltkm

Tiến cấp bí kíp

 • Điều kiện tiến cấp:
  • Đại hiệp đạt cấp 70 trở lên.
  • Bí kíp đã luyện 100 cấp và đạt 10 cấp chiêu bí kíp
  • Có đầy đủ nguyên liệu yêu cầu.
 • Bí kíp sau khi tiến cấp sẽ mở ra giới hạn mới, tăng thêm hiệu quả sử dụng.

vltkm

vltkm