Tính năng

Giới thiệu nhiệm vụ Thương Hội

Thông qua chuỗi nhiệm vụ Thương Hội, quý đại hiệp sẽ nhận được hàng ngàn vạn Bạc hữu ích cùng cơ hội sở hữu những vật phẩm giá trị liên thành.

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật có cấp độ từ 30 trở lên.

Cách thức tham gia

 • Nhân vật tham gia Thương Hội tại giao diện hoạt động hàng ngày.
 • Hệ thống sẽ hướng dẫn nhân vật đến NPC Vạn Kim Tài ở Tương Dương.

vltkm

vltkm

 • Mỗi ngày nhân vật chỉ được nhận nhiệm vụ Thương Hội 1 lần.
 • Nhiệm vụ Thương Hội yêu cầu nhân vật phải nộp các vật phẩm cần thiết.

vltkm

 • Vật phẩm yêu cầu gồm có:
  • Vật phẩm thu thập tại các bản đồ.
  • Trang bị, đồ cổ nhận được trong quá trình hành tẩu, diệt quái, Tàng Bảo Đồ.
 • Đối với trang bị, đồ cổ, nhân vật được 3 lần nhờ đến sự trợ giúp từ các thành viên trong cùng Bang hội của mình.

vltkm

vltkm

 • Hoàn thành 6/10 yêu cầu sẽ được nhận thưởng.
 • Số yêu cầu hoàn thành càng nhiều thì phần thưởng càng lớn.

Phần thưởng

 • Điểm kinh nghiệm.
 • Rương Hoàng Kim.
 • Tàng Bảo Đồ.
 • Và hàng vạn Bạc hữu ích.

vltkm

vltkm

vltkm