Tính năng

Chi tiết kỹ năng Trường Ca

Thanh âm trường khiếu
Giang trục nguyệt thiên
Ngân chúc thanh vận
Dạ dẫn phong lam

Dáng người uyển chuyển, xuất chiêu như múa, tựa thực tựa mơ, hỗ trợ mạnh mẽ.

Tổng quan về môn phái Trường Ca:

  • Ngũ Hành: Thổ.
  • Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên, Thiên Sơn.
  • Vũ khí: Quạt.
  • Đặc điểm: Tầm xa, hỗ trợ.

 

 

• Hệ Thống Kỹ Năng •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Sơ •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Trung •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm


• Bí Kíp Cao •


VLTKm

VLTKm

VLTKm

VLTKm